:

Hvordan tegner en arkitekt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan tegner en arkitekt?
 2. Hvad gør en byggerådgiver?
 3. Hvad koster en situationsplan?
 4. Hvem tegner plantegninger?
 5. Hvilke tegninger skal bruges til byggetilladelse?
 6. Hvad får en byggerådgiver i løn?
 7. Hvad koster en byggerådgiver i timen?
 8. Hvad skal med i et myndighedsprojekt?

Hvordan tegner en arkitekt?

Arkitekterne vil ofte også tegne rumlige afbildninger, så man bedre kan forestille sig arkitekturens tredimensionelle former og rum. Det kan være ved hjælp af perspektivtegninger af både bygningernes interiør og eksteriør, eller ved skråprojektioner.

Hvad gør en byggerådgiver?

Byggerådgiveren udarbejder aftaler, der bygger på AB92/AB Forbruger regelsæt. Han har det økonomiske overblik, og sørger blandt andet for, at der er indbyggede reserver i aftalerne med bank og byggefirma. Han sørger også for at tilbageholde penge i projektet, indtil fejl og mangler er udbedret.

Hvad koster en situationsplan?

Priseksempel 3 - Hovedprojekt Tegningerne i en entydig detaljeringsgrad, bestående af én situationsplan, én fundaments og kloakplan, fire facadetegninger, én plantegning, én snittegning, samt op til 10 detaljetegninger. Endvidere udarbejdelse af endelig energiramme. Pris fra kr. 14.995,- plus moms.

Hvem tegner plantegninger?

Med RoomSketcher er det let at tegne plantegninger. Tegn dem ved hjælp af RoomSketchers App. App'en virker på både Mac og Windows-computere samt iPad og Android-tablets. Projekterne bliver synkroniseret på tværs af dine enheder, så du kan tilgå dine plantegninger overalt.

Hvilke tegninger skal bruges til byggetilladelse?

Hvilke krav er der til ansøgningen om byggetilladelse?

 • Afløbsplan: Beskrivelse af nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde.
 • Situationsplan: Angivelse af placeringen af det planlagte byggeri.
 • Facadetegninger: Tegninger af bygningen fra alle sider.
 • Plantegning: Overordnet plan over bygningens mål og indretning.

Hvad får en byggerådgiver i løn?

44.237 kr. Grafen viser, hvordan lønniveauet fordeler sig for din søgning. Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn. Lønniveauet er beregnet ud fra lønoplysninger fra CV'er i vores database.

Hvad koster en byggerådgiver i timen?

En bygherrerådgiver koster typisk mellem 700-1.200 DKK i timen inkl. moms. Den samlede pris vil afhænge af opgaven, hvilket du kan finde priseksempler for nedenfor. Du kan ligeledes finde gode råd til at vælge en kompetent og dygtig bygherrerådgiver, som er alle pengene værd.

Hvad skal med i et myndighedsprojekt?

Typisk indhold

 • Projektbeskrivelse.
 • Fyldestgørende tegningsmateriale; bebyggelsesprocent, brand- og flugtveje, eksisterende og fremtidige forhold.
 • Byggeansøgning; situationsplan, facader og snittegninger.
 • Diverse redegørelser; byggeprocent mv.
 • Ansøgers person- og kontaktoplysninger; fuldmagter mv.