:

Hvad hedder alle firkanterne?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad hedder alle firkanterne?
 2. Hvis 2 modstående vinkler i en firkant er ens vil det så altid være et parallelogram?
 3. Er alle kvadrater firkanter?
 4. Kan et rektangel være et kvadrat?
 5. Hvad hedder en firkant med 2 rette vinkler?
 6. Hvad kan man også kalde en firkant som fx en rombe?
 7. Hvad er summen af vinklerne i en firkant?
 8. Er et parallelogram en firkant?
 9. Hvad hedder en aflang firkant?
 10. Er en rombe en firkant?
 11. Hvordan finder man arealet af en rektangel?
 12. Hvad skal der til for at en firkant er et kvadrat?
 13. Hvor mange rette vinkler kan der være i en firkant?
 14. Kan en firkant have 2 Symmetriakser?
 15. Hvad kan man kalde en rombe?
 16. Hvad er firkanter?
 17. Hvad er arealet af en firkant?
 18. Kan man dele firkanterne op i to trekanter?
 19. Hvad er retvinklede firkanter?

Hvad hedder alle firkanterne?

Firkanter kan deles op i forskellige typer, der er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallelogram, en rombe, et trapez, en konveks firkant og en konkav firkant.

Hvis 2 modstående vinkler i en firkant er ens vil det så altid være et parallelogram?

Et parallelogram har 4 sider og 4 vinkler. Til forskel fra et rektangel, kræves det ikke at alle vinkler er 90 grader, men kun at de modstående sider er parvis parallelle. Linjerne trukket imellem de fire hjørner kaldes parallelogrammets diagonaler. I et parallelogram halverer disse altid hinanden.

Er alle kvadrater firkanter?

Et kvadrat er en firkant, hvor alle fire sider er lige lange og alle vinkler er 90°.

Kan et rektangel være et kvadrat?

Rektangel, firkant, hvor alle fire vinkler er rette vinkler. Modstående sider i et rektangel har den samme længde. Hvis de to par af modstående sider har længderne a og b, da er arealet af rektanglet a∙b. Såfremt a = b, fås specielt et kvadrat.

Hvad hedder en firkant med 2 rette vinkler?

Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Siderne bliver parvis parallelle. Et rektangel har parvis lige lange sider og hjørner der danner rette vinkler. En rombe har fire lige lange sider, men hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.

Hvad kan man også kalde en firkant som fx en rombe?

En rombe (kan også staves rhombe) er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Ligesom et kvadrat er alle sider i en rombe lige lange og ligesom i et parallelogram er hver side parallel med den modstående side.

Hvad er summen af vinklerne i en firkant?

En firkant er en betegnelse for alle geometriske plane figurflader afgrænset og inkludering af fire retliniede sider. Firkantens sidelængder og hjørnernes vinkler underordnet – vinkelsummen er altid 360°.

Er et parallelogram en firkant?

Et parallelogram er i geometri en firkant, hvor de modstående sider er parvis parallelle, og parvis lige lange. Diagonalerne i et parallelogram halverer hinanden, og deres skæringspunkt er firkantens midtpunkt. En diagonal halverer parallelogrammets areal, idet den deler firkanten i to kongruente trekanter.

Hvad hedder en aflang firkant?

Et rektangel har parvis lige lange sider og hjørner der danner rette vinkler. En rombe har fire lige lange sider, men hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Et trapez har to parallelle sider.

Er en rombe en firkant?

En rombe (kan også staves rhombe) er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Ligesom et kvadrat er alle sider i en rombe lige lange og ligesom i et parallelogram er hver side parallel med den modstående side.

Hvordan finder man arealet af en rektangel?

Et rektangel er en firkant, hvor alle vinkler er 90 grader. Man finder arealet ved at gange længden med bredden.

Hvad skal der til for at en firkant er et kvadrat?

Man inddeler firkanter i følgende undergrupperinger: Et kvadrat har fire lige lange sider, og alle hjørner danner rette vinkler, dvs. måler 90 grader. Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.

Hvor mange rette vinkler kan der være i en firkant?

De fire vinkler er rette. Alle sider er lige lange. Siderne er parvis parallelle. Diagonalerne krydser i dens midtpunkt.

Kan en firkant have 2 Symmetriakser?

Der gælder for alle regulære polygoner, at de har lige så mange symmetriakser, som de har har sider. Vi så for eksempel dette i den anden figur, som viste en firkant med alle fire symmetriakser indtegnet. På samme måde har en femkant 5 symmetriakser og en sekskant har 6 symmetriakser.

Hvad kan man kalde en rombe?

En rombe (ses undertiden stavet rhombe) er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde. Det gælder, at to modstående sider er parallelle. De modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale (vinkelrette) i forhold til hinanden.

Hvad er firkanter?

 • Firkanter kan deles op i forskellige typer, der er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallelogram, en rombe, et trapez, en konveks firkant og en konkav firkant.

Hvad er arealet af en firkant?

 • Arealet af en firkant, siger noget om hvor stort en område firkanten fylder. For de fleste typer, kan vi beregne areal af firkanten, ved at tage højde gange bredde. For kvadrater er højde og bredde det samme.

Kan man dele firkanterne op i to trekanter?

 • For størstedelen af firkanterne har vi formler der kan hjælpe os. For Trapezoider, er metoden at dele den op i to trekanter og regne dem hver for sig. I det hele taget skal man huske at alle firkanter kan deles op i to trekanter.

Hvad er retvinklede firkanter?

 • De to retvinklede figurer ser vi overalt. Det er din computerskærm, en fodboldbane, et skakbræt, spisebordet osv. Der findes også andre firkanter. Dem der ikke er retvinklede: For størstedelen af firkanterne har vi formler der kan hjælpe os. For Trapezoider, er metoden at dele den op i to trekanter og regne dem hver for sig.