:

Hvad koster en arkitekt i timen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad koster en arkitekt i timen?
 2. Hvor mange timer arbejder en arkitekt?
 3. Hvad er et myndighedsprojekt?
 4. Hvor meget arbejder en bygningskonstruktør?
 5. Hvad er et forprojekt?
 6. Hvad er et dispositionsforslag?
 7. Hvad skal et hovedprojekt indeholde?
 8. Hvad er arkitektens pris?
 9. Kan en arkitekt hjælpe dig i gang?
 10. Kan du invitere arkitekten til besøg i din lejlighed?

Hvad koster en arkitekt i timen?

Timeprisen for en arkitekt kan svinge alt mellem 800 kr. og 1.600 kr. i timen. Hvis vi kigger overordnet på et byggeprojekt, kan byggeprojektets størrelse, arkitektens involvering og opgavens kompleksitet spille ind på din endelige pris.

Hvor mange timer arbejder en arkitekt?

Når du ansættes på en virksomhed, der er omfattet af Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri, er arbejdstiden som udgangspunkt 37 timer om ugen. De 37 timer er inklusiv 29 minutters frokostpause, som arbejdsgiveren betaler. Du kan vælge at indgå en aftale om selv at betale din frokostpause.

Hvad er et myndighedsprojekt?

Det primære formål med et myndighedsprojekt er at give kommunen tilstrækkeligt materiale, så de på den baggrund kan vurdere, om der kan gives byggetilladelse eller ej. Der er dog stor forskel på, hvad de forskellige kommuner anser for at være “tilstrækkeligt materiale”.

Hvor meget arbejder en bygningskonstruktør?

Du har krav på 11 timers hvile i døgnet og et ugentligt fridøgn. Derudover må du højst arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit målt over en fire måneders periode. Hvis du er ansat på en overenskomst, kan der være faste regler for din arbejdstid.

Hvad er et forprojekt?

Projektforslaget er det grundlag, hvorpå klienten [bygherren] træffer beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt om finansiering.”

Hvad er et dispositionsforslag?

Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også for- slag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.

Hvad skal et hovedprojekt indeholde?

Et hovedprojekt beskriver byggeprojektet i både tegninger og ord og bør derfor indeholde: tegninger, en byggebeskrivelse og en tidsplan.

 • Tegninger. Tegningsmaterialet består af oversigtstegninger, der viser bygningens placering på grunden og evt. ...
 • Byggebeskrivelse. ...
 • Tidsplan. ...
 • Andet materiale.
30. sep. 2014

Hvad er arkitektens pris?

 • Det kan spare dig for mange kostbare ærgrelser på den lange bane. Arkitektens pris ligger på omkring 35 kr., men kan variere alt efter afstand til boligen og boligens størrelse. Har du svært ved at få solgt din bolig, kan du bruge arkitekten til at synliggøre boligens muligheder for eventuelle købere.

Kan en arkitekt hjælpe dig i gang?

 • Det kan en arkitekt gøre for dig: 1 Hjælpe dig i gang. På et idémøde kan arkitekten bl.a. vurdere dine idéer, analysere og prioritere dine ønsker og behov,... 2 Fremtidssikre boligen. En arkitekt kan sikre, at boligen let kan omdannes, hvis fx der kommer flere børn, når børnene... 3 Skitsere din idé. I et skitseforslag kan arkitekten tegne idéerne ned, så du kan se, hvordan... More ...

Kan du invitere arkitekten til besøg i din lejlighed?

 • Men faktisk kan du også gøre brug af arkitektens kreative sind og store kendskab til privat boligbyggeri i andre situationer, når det gælder din bolig. Mangler du værelser i din lejlighed, men ved ikke, hvordan puslespillet skal gå op, kan du invitere en arkitekt på besøg til at finde på ideer.