:

Hvad er forskellen på aristokrati og oligarki?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er forskellen på aristokrati og oligarki?
 2. Hvad kendetegner aristokrati?
 3. Hvilket land har aristokrati i dag?
 4. Hvilke styreformer var der i antikken?
 5. Hvad betyder Meritocracy?
 6. Hvad er absolutistiske Monark?
 7. Hvilken rolle spillede kvinderne i det antikke samfund og i det athenske demokrati?
 8. Hvad kendetegner det athenske demokrati?
 9. Hvilke forskellige styreformer findes der?
 10. Hvad er meritter?
 11. I hvilke lande er der diktatur?

Hvad er forskellen på aristokrati og oligarki?

I modsætning til aristokrati ("den 'bedste' er lederen") er magten ikke altid udført åbent, i stedet foretrækker oligarkerne at være grå eminencer, der kontrollerer ved hjælp af økonomiske midler.

Hvad kendetegner aristokrati?

Et aristokrati er en styreform, hvor det er overklassen, der har magten. Et eksempel er det gamle Grækenlands bystat Sparta, hvor jordejerne bestemte. Sparta var ofte i strid med Athen, der som bekendt var et demokrati, et "folkestyre". Spartas Aristokrati var baseret på archontkollegiet.

Hvilket land har aristokrati i dag?

I Danmark har regeringen og Folketinget karakter af monarki og aristokrati, vurderer forsker. Iran, Myanmar, Zimbabwe - listen er lang over diktaturer, hvor folkets stemme ikke bliver hørt, blandt andet fordi den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt ikke er adskilt.

Hvilke styreformer var der i antikken?

I antikken, den græske og romerske oldtid, findes grundlæggende tre typer politiske styreformer:

 • Enevælde, nærmere bestemt kongedømme, tyranni og kejserdømme.
 • Fåmandsvælde, nærmere bestemt aristokrati (adelsvælde) og oligarki (fåtalsstyre).
 • Folkestyre, der på græsk hedder demokratia (demos = folk, kratos = styre).

Hvad betyder Meritocracy?

Meritokrati (af merit, fra latin: mereō, "jeg fortjener", og -krati, fra oldgræsk: κρατος, krátos – "styre") er en politisk styreform hvor magten uddeles til dem der anses for at fortjene den, altså på basis af merit.

Hvad er absolutistiske Monark?

Enevælden – eller absolutisme – var en styreform, hvor al magt og myndighed formelt lå hos monarken. Kongeloven: Kongeloven var enevældens retslige grundlag.

Hvilken rolle spillede kvinderne i det antikke samfund og i det athenske demokrati?

Kvinder havde ingen rettigheder i det græske demokrati og kunne ikke eje jord eller anden ejendom. Motiv på vase brugt ved bryllupsceremoni. Fra Athen. 450-400 f.Kr.

Hvad kendetegner det athenske demokrati?

Det vigtigste aspekt af friheden var ”ytringsfrihed” (parrhesia), hvilket i den offentlige sfære var retten til at stille sig op og tale til sine medborgere i de politiske forsamlinger, og i privatsfæren var det retten for enhver til at tale frit.

Hvilke forskellige styreformer findes der?

Liste med styreformer

 • Adelsvælde.
 • Absolut monarki (enevælde, autokrati)
 • Anarki.
 • Aristokrati.
 • Demokrati.
 • Despoti.
 • Diktatur.
 • Direkte demokrati.

Hvad er meritter?

Merit. Ordet kommer fra latin og betyder egentlig en fortjenstfuld handling. Det franske mérite betyder fortrin, dygtighed, moralsk værd. For særlige fortjenester findes der forskellige former for synlige udmærkelser, som f.

I hvilke lande er der diktatur?

Her er top 10-listen for 2015:

 • Eritrea. Foto: Scanpix. ...
 • Nordkorea. Foto: Scanpix. ...
 • Saudi-Arabien. Foto: Scanpix. ...
 • Etiopien. Foto: Scanpix. ...
 • Azerbadjan. Foto: Scanpix. ...
 • Vietnam. Foto: Scanpix. ...
 • Iran. Foto: Scanpix. ...
 • Kina. Foto: Scanpix.