:

Hvad er et kunstigt rev?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er et kunstigt rev?
  2. Hvorfor er stenrev vigtige for dyre og plantelivet i havet?
  3. Hvad ødelægger stenrevene?
  4. Hvordan kan man få stenrevene igen?
  5. Hvad er stenfiskeri?

Hvad er et kunstigt rev?

Som en del af kystsikringen kan der etableres stenhaver under vandets overflade. I Aarhus Havn er der for eksempel anlagt en 10 meter bred stenhave langs de eksisterende dækværker på havbunden. Stenhaven er bygget op af store sprængsten på kg med oversiden 0,5 meter under daglig vande.

Hvorfor er stenrev vigtige for dyre og plantelivet i havet?

Stenrev er en særdeles vigtig naturtype, fordi de danner grundlag for liv hele vejen op gennem fødekæden. Makroalgerne danner fødegrundlag og skjulested for mange dyrearter. Desuden er de store alger vigtige, fordi de optager og binder kvælstof og fosfor fra havet.

Hvad ødelægger stenrevene?

Algerne skygger for planterne på stenrevene, og manglen på ilt kvæler planter, fisk og bunddyr. Når havet samtidig bliver varmere, kan det indeholde mindre ilt. Samlet set udgør det en stigende trussel mod marine arter og økosystemer og dermed også for livet på stenrevene.

Hvordan kan man få stenrevene igen?

Stenrev er vigtige for livet i havet Igennem mange år er stenrevene blevet fisket op fra havet. Nu går vi den anden vej og genopretter stenrevene. Det første store projekt var revene ved Læsø Trindel – Blue Reef projektet, hvor der blev udlagt mere end 60.000 M3 sten på et areal på 7 hektar.

Hvad er stenfiskeri?

Sten-fisker, en. (jf. -fører) person, der paa særlige skibe opfisker større sten ud for kysterne og sejler dem til de steder, hvor der er brug for dem; ogs. om selve fartøjet.