:

Hvem var en af de første filosoffer man kender til?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem var en af de første filosoffer man kender til?
 2. Hvilke ideer ligger til grund for oplysningstiden?
 3. Hvorfor hedder det oplysningstiden?
 4. Hvad sagde Platon?
 5. Hvem er den mest kendte danske filosof?
 6. Hvilket land startede oplysningstiden?
 7. Hvad er Platons Idelære?
 8. Hvad gjorde Platon?
 9. Hvilke filosoffer findes der?
 10. Hvilken kendt dansk filosof har markeret sig internationalt inden for filosofien?
 11. Hvad skete der efter oplysningstiden?
 12. Hvad er civilisation?
 13. Er hjernen større end hvaler?
 14. Hvad er kreativitet i højre hjernehalvdel?

Hvem var en af de første filosoffer man kender til?

Filosofiens historie starter i Grækenland i det 6. århundrede f.Kr. med Thales som den første filosof og går frem til nutiden.

Hvilke ideer ligger til grund for oplysningstiden?

Kodeordene i Oplysningstiden var: det fornuftige, det naturlige og det nyttige. Disse slagord har runget op gennem de århundreder, der fulgte efter. Oplysningstidens idealer er i dag blevet folkeeje. De dukker op i den måde, vi taler og tænker på.

Hvorfor hedder det oplysningstiden?

Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra ca. 1700 til ca. 1800. Begrebet "oplysning" hentyder til, at filosoffer og videnskabsmænd udvidede menneskets viden om verden og udbredte den til en bredere kreds.

Hvad sagde Platon?

Platons filosofiske overvejelser drejede sig især om, hvad der giver mening til tilværelsen, og hvordan det gør det. Han spekulerede meget over noget, han kaldte 'former' ('ideer' på græsk), som på en eller anden måde ikke var i verden, men gav form og mening til alt, der fandtes og skete i den.

Hvem er den mest kendte danske filosof?

Søren Kierkegaard fra 1800-tallet er den mest kendte danske filosof nogensinde. En anden filosof fra denne periode er Ludvig Feilberg. I 1847 bliver indholdet af filosofikum ændret, og indholdet blev fastlagt til at være logik, psykologi, etik og filosofi-historie.

Hvilket land startede oplysningstiden?

. Oplysningstiden omfatter i Danmark stort set anden halvdel af 1700-tallet, indrammet af henholdsvis pietismens og romantikkens tid. Den såkaldte oplysningsfilosofi fik sin udformning i Frankrig, hvorfra den bredte sig til resten af Europa.

Hvad er Platons Idelære?

Idéer og fænomener En række centrale dialoger, Menon, Faidon og Staten, fremstiller dette ontologiske og erkendelsesteoretiske kompleks, der betegnes som Platons klassiske idélære (se også idé). Idéerne er de intelligible og evige enheder, der som et idealt mønster ligger til grund for den synlige, fysiske verden.

Hvad gjorde Platon?

Platon (græsk: Πλάτων) (født ca. 428/427, død 348/347 f.Kr.) var en græsk filosof født i Athen....Platon.

Platon Oldtidens Grækenland
FagområdeKrig, kærlighed, venskab, filosofi, politik med flere
GenrePlatons dialog
BevægelsePlatonisme
Påvirket afPythagoras, Parmenides, Protagoras, Orfisme, Heraklit med flere

Hvilke filosoffer findes der?

Mange filosoffer skelner imellem teoretisk filosofi, der omfatter erkendelsesteori, metafysik, videnskabsfilosofi og videnskabsteori, logik og filosofisk begrebsanalyse, og praktisk filosofi, der omfatter etik, retsfilosofi, historiefilosofi, religionsfilosofi, æstetik m.m.; praktisk filosofi er her defineret som det, ...

Hvilken kendt dansk filosof har markeret sig internationalt inden for filosofien?

Søren Kierkegaard fra 1800-tallet er den mest kendte danske filosof nogensinde. En anden filosof fra denne periode er Ludvig Feilberg. I 1847 bliver indholdet af filosofikum ændret, og indholdet blev fastlagt til at være logik, psykologi, etik og filosofi-historie.

Hvad skete der efter oplysningstiden?

Indskrænkningen af trykkefriheden 1799 og romantikkens gennembrud i litteraturen 1802 markerer oplysningstidens ophør i Danmark, men der var ikke tale om noget klart skel, ligesom heller ikke overgangen fra pietisme til oplysning efter Christian 6. s død 1746 havde været det.

Hvad er civilisation?

 • Civilisation, samlet betegnelse for et samfunds, en kulturs eller et kulturområdes materielle, teknologiske, intellektuelle, organisatoriske, politiske og moralske liv og udviklingsstade. Betegnelsen er især blevet brugt som udtryk for et højt udviklingsniveau defineret i modsætning til vilde, primitive eller barbariske samfundstilstande.

Er hjernen større end hvaler?

 • Mange tænker, at en stor hjerne hænger sammen med høj intelligens. Men vores hjerne på 1,4 kg er ret lille i forhold til hvaler og (afrikanske) elefanter, som har hjerner der vejer omkring 7,5 kg. Er de mere brainy end os?

Hvad er kreativitet i højre hjernehalvdel?

 • Denne opfattelse har været, at personer, som er kreative, har en mere veludviklet højre hjernehalvdel. De nye resultater foreslår tværtimod, at om noget, så er kreativitet et komplekst samspil mellem strukturelle forandringer i begge hjernehalvdele. Denne artikel er oprindeligt publiceret som et blogindlæg.