:

Hvornår kom ask til Danmark?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår kom ask til Danmark?
  2. Hvad kendetegner ask?
  3. Hvor kommer ask fra?
  4. Hvad er asketoptørre?
  5. Er ask hårdt?
  6. Kan man beskære et asketræ?
  7. Er ask hårdt træ?

Hvornår kom ask til Danmark?

Ask er en hjemmehørende træart, dvs. den forekommer naturligt i Danmark. Og det har den gjort de sidste9200 år.

Hvad kendetegner ask?

Ask kan blive op til 40 meter høj i Danmark, men normalt bliver den 25 – 30 meter. Asken har en rank, lysegrå stamme. På unge træer er barken glat, mens ældre træer får skorpebark med tætte dybe revner. Et askeblad er sat sammen af 9 - 13 småblade.

Hvor kommer ask fra?

Ask findes i lyse blandingsskove i hele Vesteuropa (inklusive Danmark), hvor der er rigelig nedbør eller højt og næringsrigt grundvand. Den trives både i lys og i nogen skygge og klarer sig på al slags jord, dog bedst på næringsrig, ret fugtig og kalkrig muldjord. Ask tåler ikke stillestående vand i jorden.

Hvad er asketoptørre?

Asketoptørre viser sig som døde skud i kronerne og døde barkområder på grene og stammer, samt dræbt bark forneden på unge træer. Angrebne træer danner mange vanris og får en busket krone. I værste fald dannes også vanris på stammen, hvilket kan medføre misfarvninger af veddet.

Er ask hårdt?

Ask har en hårdhed på ca. 75 MPa (Mega-Pascal), som er en måleenhed for hvor stort tryk, som planken kan klare – jo højere tal jo bedre. I modsætning har eg en hårdhed på ca. 70 MPa, imens fyrs hårdhed er betydeligt lavere på omkring 30 – 40 MPa.

Kan man beskære et asketræ?

Man anbefaler, at hos træer, der er langsomme til at lukke, bør ingen grene over fem centimeter skæres af. Det er blandt andet træarter som ask, fuglekirsebær, hestekastanie, rødeg, popler, pil, samt frugttræer. For træarter, som er hurtigere til at indkapsle sår, kan man afskære grene op til 10 centimeters tykkelse.

Er ask hårdt træ?

Ask har en hårdhed på ca. 75 MPa (Mega-Pascal), som er en måleenhed for hvor stort tryk, som planken kan klare – jo højere tal jo bedre. I modsætning har eg en hårdhed på ca. 70 MPa, imens fyrs hårdhed er betydeligt lavere på omkring 30 – 40 MPa.