:

Hvad skal i farligt affald?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad skal i farligt affald?
 2. Hvad er definitionen på affald?
 3. Hvad er MDK affald?
 4. Hvornår er noget farligt affald?
 5. Hvad gør man med kemikalieaffald?
 6. Hvor mange affaldsspande?
 7. Hvad må komme i metalaffald?
 8. Hvad skal der i restaffald?
 9. Hvad er en EAK kode?
 10. Hvad må man komme i restaffald?
 11. Hvad er de 10 affaldssortering?
 12. Hvad skal man gøre af spildolie og brugte filtre?

Hvad skal i farligt affald?

Sådan sorterer du dit farlige affald

 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Skrappe rengøringsmidler.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald.

Hvad er definitionen på affald?

Affald er det, der bliver tilbage, når produktion eller forbrug er ført til ende. Det er materiale der ikke for brugeren har nogen værdi og derfor må bortskaffes, for at det ikke skal ophobe sig og være til gene.

Hvad er MDK affald?

Store husstande med individuelle ordninger rammes hårdest Pladsproblemerne er særlig udtalt for fraktionerne: pap, plast samt mad- og drikkekartoner (MDK). Flere kommuner planlægger en kombineret indsamling af plast + MDK, eventuelt kombineret med metal.

Hvornår er noget farligt affald?

Farligt affald er alle typer affald, som er skadelige for mennesker og miljøet, og som derfor ikke kan håndteres som almindeligt restaffald. Farligt affald skal indsamles for sig, så det kan køres til et anlæg, hvor de sikrer, at de farlige stoffer behandles miljømæssigt forsvarligt.

Hvad gør man med kemikalieaffald?

Olie– og kemikalieaffald Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer. Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Hvor mange affaldsspande?

Et almindeligt parcelhus vil typisk skulle have 2-4 affaldsspande i indkørslen for at kunne sortere 10 typer affald. Kombineret indsamling bliver tilladt for papir/pap, metal/plast samt metal/glas.

Hvad må komme i metalaffald?

Hvad er metal? Metalaffald er emballage og genstande som primært består af jern og metal, og som ikke indeholder elektronik eller farligt affald.

Hvad skal der i restaffald?

Det skal i beholderen til restaffald

 • Pizzabakker.
 • Bleer.
 • Hygiejneaffald.
 • Flamingo.
 • Snasket papir eller pap.

Hvad er en EAK kode?

Når farligt affald bliver anmeldt og registreret, skal affaldets art beskrives via en kode fra det europæiske affaldskatalog (EAK). EAK-koden er 6-cifret og bruges til statistik og kortlægning af affaldet. Koden inddeler affaldet efter, hvilken branche affaldsproducenten tilhører.

Hvad må man komme i restaffald?

Det skal i beholderen til restaffald

 • Pizzabakker.
 • Bleer.
 • Hygiejneaffald.
 • Flamingo.
 • Snasket papir eller pap.

Hvad er de 10 affaldssortering?

Affald skal sorteres i ti fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. De nye regler lægger også op til sortering af tekstiler, som vil blive indført senere. De 10 slags affald markeres med piktogrammer, som bruges i alle kommuner.

Hvad skal man gøre af spildolie og brugte filtre?

Farligt affald til materialenyttiggørelse kan afleveres til andre behandlingsanlæg, som virksomheden selv kan vælge. Farligt affald til materialenyttiggørelse kan fx være: Blyakkumulatorer (bilbatterier) Spildolie.