:

Hvad sker der hvis ens hus brænder ned?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad sker der hvis ens hus brænder ned?
  2. Hvad gør man efter brand?
  3. Hvem dækker brand i lejlighed?
  4. Hvad dækker indboforsikring brand?
  5. Hvor meget dækker forsikring ved brand?
  6. Hvem skal genhuse ved brand?
  7. Hvad dækker en Lejlighedsforsikring?

Hvad sker der hvis ens hus brænder ned?

Hvis hele huset brænder ned, eller reparationen er mere end 50 procent af et tilsvarende nyt hus, betaler forsikringen for at opføre et nyt tilsvarende hus i samme størrelse af de samme eller tilsvarende materialer. Men med den fordel at huset bliver opført så det lever op til gældende lovkrav mht isolering mv.

Hvad gør man efter brand?

Hurtigst muligt efter branden, skal du kontakte det forsikringsselskab, du har din indboforsikring hos. Har du ikke en indboforsikring, skal du kontakte Den Sociale Døgnvagt. De kan rådgive dig om, hvad du så skal gøre. Ved større brande vil en repræsentant for ejendommens forsikringsselskab være til stede.

Hvem dækker brand i lejlighed?

Hvis en nabo forårsager fx røg-, brand- eller vandskade i din lejebolig, er det din indboforsikring, der skal dække skader på dit indbo. Hvis du som lejer forvolder fx røg- eller vandskade hos dine naboer, er det deres indboforsikringer, der dækker.

Hvad dækker indboforsikring brand?

Brand, vandskade og hærværk Hvis dine ejendele går tabt i forbindelse med en oversvømmelse eller en brand i dit hjem, dækker indboforsikringen for dine tab. Samtidig dækker forsikringen også hvis dine ejendele skulle udsættes for hærværk.

Hvor meget dækker forsikring ved brand?

En brandforsikring dækker normalt boligen med installationer og øvrigt inventar til boligen, for eksempel vaske- og opvaskemaskine samt komfur. Den dækker normalt, hvis din bolig brænder, bliver ramt af lynnedslag, eksplosion eller en kortslutning i boligens faste installationer.

Hvem skal genhuse ved brand?

Hvornår er det nødvendigt med en genhusning? Hvis du ikke kan bo i dit hjem på grund af en skade, som vi dækker, betaler vi for en tilsvarende bolig i op til 12 måneder, mens vi udbedrer skaden. Kan du ikke opholde dig i dine værelser, køkken eller bad på grund af en skade, kan det blive nødvendigt med en genhusning.

Hvad dækker en Lejlighedsforsikring?

Med Boligpakken til lejlighed' får du en forsikring, som sikrer dig mod mangelfulde og ulovlige El- og VVS-installationer, og en gratis flytteforsikring samt mulighed for et gratis tjek af boligens sikkerhed, så du er godt rustet mod fx brand og indbrud. Med Boligpakken til lejlighed får du: Lejlighedsforsikring.