:

Hvad er retligt grundlag?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er retligt grundlag?
  2. Kan du behandle personoplysninger uden et retlig grundlag?
  3. Hvornår har kommunen oplysningspligt?
  4. Hvornår gælder reglerne om persondata?
  5. Hvornår må kommunen lovligt videregive personoplysninger?
  6. Hvorfor skal du have et retlig grundlag når du skal behandle personoplysninger?
  7. Hvad betyder det at Københavns Kommune har oplysningspligt?

Hvad er retligt grundlag?

Du skal altid have et lovligt grundlag for at behandle personoplysninger. Her kan du læse om de forskellige grundlag, du kan basere behandlingen på. Når du behandler personoplysninger, skal du have et retligt grundlag. Dette kaldes også en hjemmel.

Kan du behandle personoplysninger uden et retlig grundlag?

For at behandle almindelige personoplysninger skal man kunne finde et retligt grundlag i artikel 6: samtykke, indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, retlig forpligtelse, vital interesse, udførelse af en opgave i samfundets interesse eller under offentlig myndighedsudøvelse eller interesseafvejning.

Hvornår har kommunen oplysningspligt?

Du har oplysningspligt, når du modtager offentlige ydelser. Det betyder, at du skal give os besked om ændringer i dine forhold, som kan have betydning for den ydelse, du modtager.

Hvornår gælder reglerne om persondata?

Hvornår gælder persondataloven? Som udgangspunkt gælder persondataloven for alle erhvervsdrivende, offentlige myndigheder og organisationer, og den gælder alle typer af informationer om en identificeret eller identificérbar fysisk person.

Hvornår må kommunen lovligt videregive personoplysninger?

Herudover kan kommunen videregive personoplysninger, hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår.

Hvorfor skal du have et retlig grundlag når du skal behandle personoplysninger?

Førend den dataansvarlige behandler personoplysninger skal man vurdere lovligheden. Man skal derfor finde et retligt grundlag for sine behandlinger. Desuden skal man sørge for at alle de andre forhold i forordningen er opfyldt.

Hvad betyder det at Københavns Kommune har oplysningspligt?

Det betyder i praksis, at Københavns Kommune forpligtes til aktivt at sikre, at borgerne oplyses herom. Oplysningspligten skal som udgangspunkt opfyldes både, når Københavns Kommune indsamler oplysninger direkte hos borgeren, og når kommunen modtager oplysninger om borgeren fra andre end borgeren selv.