:

Kan man få dobbeltløn ved fyring?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man få dobbeltløn ved fyring?
  2. Kan man fritstille en sygemeldt medarbejder?
  3. Kan man bare blive fyret?
  4. Kan man få løn to steder fra?
  5. Kan man blive tvunget til at holde ferie i opsigelsesperioden?
  6. Kan man bare fyre en medarbejder?
  7. Kan man blive fyret uden løn?
  8. Kan arbejdsgiver Kontraopsige?
  9. Hvornår starter Minimalerstatningsperioden?

Kan man få dobbeltløn ved fyring?

Er du blevet fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. I visse tilfælde vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn, men ellers vil din arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det arbejde i lønudbetalingerne.

Kan man fritstille en sygemeldt medarbejder?

Du har pligt til at søge nyt arbejde, når du bliver fritstillet, medmindre I aftaler andet. Det har du på grund af den såkaldte tabsbegrænsningspligt. Løn fra bibeskæftigelse, som du hele tiden har haft, kan aldrig modregnes. Du har ikke pligt til at søge nyt arbejde, hvis du er sygemeldt.

Kan man bare blive fyret?

SVAR: Du har altid krav på at få en begrundelse for opsigelsen. Om der skal være givet en advarsel først afhænger af, hvad begrundelsen er. Hvis opsigelsen er begrundet i medarbejderens forhold (dårligt arbejde, misligholdelse, samarbejdsproblemer el.

Kan man få løn to steder fra?

Du må gerne tage nyt arbejde I den periode kan du altså "dobbelt løn". Du skal dog stadig være loyal over for din tidligere arbejdsgiver og overholde alle kunde- og konkurrenceklausuler. Det vil sige, at du fx ikke må starte hos en konkurrent eller selv starte konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden.

Kan man blive tvunget til at holde ferie i opsigelsesperioden?

Hvis du bliver opsagt, vil din arbejdsgiver typisk gerne afvikle din ferie i opsigelsesperioden. Men de almindelige frister for varsling af ferie skal overholdes. Derfor kan din arbejdsgiver kun kræve, at du afholder din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse.

Kan man bare fyre en medarbejder?

Må jeg frit afskedige en medarbejder? Det står enhver arbejdsgiver frit for at fyre en medarbejder. Der hvor arbejdsgiveren skal være opmærksom er dog, hvorvidt afskedigelsen bliver “gratis”. Lovgivningen og overenskomster har til hensigt at beskytte lønmodtagere, og varetager derfor lønmodtageres interesser.

Kan man blive fyret uden løn?

Du har ret til 1 månedsløn, der udbetales, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 12 år. Du har ret til 3 måneders løn, der udbetales samlet, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 17 år. Fratrædelsesgodtgørelse beskattes efter særlige regler med et bundfradrag på 8.000 kr.

Kan arbejdsgiver Kontraopsige?

Både du og din arbejdsgiver kan kontraopsige, men da dit opsigelsesvarsel typisk er kortere end din arbejdsgivers, vil det i praksis oftest være dig, der ønsker at kontraopsige.

Hvornår starter Minimalerstatningsperioden?

Medmindre du er blevet garanteret, at du beholder lønnen, selvom du finder nyt arbejde. Er du funktionær, starter minimalerstatningsperioden på løbende måned + 3 måneder, når du bliver fritstillet. I denne periode må du tage nyt ikke-konkurrerende arbejde, uden at der sker modregning i lønnen fra dit gamle job.