:

Hvem kan indstiller til fortjenstmedalje?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem kan indstiller til fortjenstmedalje?
  2. Hvordan for man en ridderorden?
  3. Kan man møde Dronningen?
  4. Hvem kan modtage ridderkorset?
  5. Hvordan skriver man til Dronningen?

Hvem kan indstiller til fortjenstmedalje?

Dronningens Fortjenstmedalje (Den kongelige Fortjenstmedalje) i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme område i det offentlige (dvs. indenfor samme ansættelsesmyndighed).

Hvordan for man en ridderorden?

Anmodningen til ministeriet

  1. oplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse.
  2. redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og.
  3. medsende den indstilledes CV, herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt.

Kan man møde Dronningen?

Ved audienserne er der mulighed for at møde op og få lejlighed til personligt at takke Dronningen for eksempelvis tildelingen af en kongelig orden eller medalje, en kongelig udnævnelse eller for Dronningens deltagelse ved en åbning eller et besøg.

Hvem kan modtage ridderkorset?

En række Folketings- og byrådspolitikere, direktører og professorer tildeles ridderkorset af Dannebrogordenen. Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Direktør i Folketinget, Marie Hansen, er blevet tildelt kommandørkorset af Dannebrogordenen.

Hvordan skriver man til Dronningen?

- Hendes Majestæt, forkortes H.M. Den kongelige familie og slægt omfatter flere personer, bl. a. dronning Anne-Marie.