:

Hvor mange ejere kan der være i et ApS?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor mange ejere kan der være i et ApS?
  2. Hvor meget skal man indskyde i et ApS?
  3. Kan man overtage en enkeltmandsvirksomhed?
  4. Hvordan hæfter ejerne i et interessentskab?
  5. Hvilken hæftelse er der i en enkeltmandsvirksomhed?

Hvor mange ejere kan der være i et ApS?

De centrale kendetegn ved et anpartsselskab (ApS) indbefatter: Én eller flere ejere der kan bestå af personer eller virksomheder. Ejerne hæfter kun for deres indskud. Startkapitalen består af mindst 40.000 kr.

Hvor meget skal man indskyde i et ApS?

Regler og krav til et ApS Du skal indskyde startkapital til en værdi af 40.000 kroner i virksomheden. Du kan stifte selskabet alene eller sammen med flere anpartshavere. Du hæfter begrænset, og det vil sige, at du kun hæfter med de 40.000 kroner, som du har skudt i som startkapital.

Kan man overtage en enkeltmandsvirksomhed?

Du kan ikke sælge en enkeltmandsvirksomhed (eller PMV), da det er en personlig virksomhed. Du kan dog lukke din enkeltmandsvirksomhed og sælge samtlige aktiver til en køber, som så kan drive en nær identisk virksomhed videre.

Hvordan hæfter ejerne i et interessentskab?

Hvordan hæfter ejerne i et interessentskab (I/S)? Alle ejere i et interessentskab hæfter både personligt og solidarisk. Som udgangspunkt er der tale om en ubegrænset hæftelse for alle interessenter, men der kan være undtagelser, som fx angives i en interessentskabskontrakt.

Hvilken hæftelse er der i en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed kaldes også for en personlig virksomhed. Det skyldes, at ejeren af virksomheden hæfter for al virksomhedens gæld med sin personlige formue. En enkeltmandsvirksomhed har altså personlig hæftelse. Såfremt der er gæld i selskabet, kan kreditorerne gøre krav mod ejerens personlige formue.