:

Hvad er fast bund?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er fast bund?
  2. Hvor dyb skal en sokkel være?
  3. Hvor meget beton skal jeg bruge til fundament?
  4. Hvor høj skal en sokkel være?
  5. Hvad er Slidlagsbeton?

Hvad er fast bund?

Fundamentet skal ligge 90-120 cm under jordoverfladen for at undgå, at jorden skubber fundamentet op i hård frost. Hvor dybt afhænger af jordtypen og jordens bæreevne på din grund. I ældre huse ses det, at fundamentet af og til ligger højere - fx i 70 cm's dybde.

Hvor dyb skal en sokkel være?

Under opvarmede bygninger er frostfri dybde normalt 0,9 m under terræn. Under fritstående fundamenter er frostfri dybde normalt 1,2 m under terræn. Frostfri dybde kan dog afhænge af jordtypen. Føres fundamentet ikke til frostfri dybde skal det på anden vis dokumenteres, at der ikke sker skader på bygningen pga.

Hvor meget beton skal jeg bruge til fundament?

Bland en beton af 1 del cement og 7 dele støbemix og fyld den i roligt tempo i forskallingen. Fylder du for meget beton i på en gang vil du kunne skubbe forskallingen hvilket vil gøre fundamentet skævt.

Hvor høj skal en sokkel være?

Det anbefales dog stadig at holde en fri sokkelhøjde på 150 mm for at minimere opsprøjt. Erfaringsmæssigt skal skærverne også oprenses regelmæssigt for at opretholde rendens ledningsevne og reducere risikoen for stående vand op ad soklen.

Hvad er Slidlagsbeton?

weber slidlagsbeton 0-4 mm anvendes i lagtykkelser op til 40 mm – som afretningslag i miljøklasse P (X0,XC1 jvf DS/EN 206-1), som lægningsmørtel for fliser og som færdigt slidlag.