:

Hvornår er man Entreprenør?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår er man Entreprenør?
  2. Kan AB92 stadig bruges?
  3. Hvad forstås ved sikkerhedsstillelse?
  4. Hvad er definitionen på en entreprenør?
  5. Hvad vil det sige at være entreprenør?
  6. Hvornår finder AB 92 anvendelse?

Hvornår er man Entreprenør?

En entreprenør er en person eller en virksomhed, som bliver betalt en aftalt pris for at udføre et arbejde for en bygherre (hvor prisen ofte er et overslag). ”Arbejde” skal forstås i bred forstand, men når man taler om en entreprenør, taler man normalt om bygge- og anlægsarbejder.

Kan AB92 stadig bruges?

AB 18 trådte i kraft den 1. januar 2019, men det betyder ikke, at AB 92 ikke længere er aktuel. Det betyder, at har du allerede igangsat et bygge- eller renoveringsprojekt på de gamle AB 92-regler, så er denne aftale stadig gældende.

Hvad forstås ved sikkerhedsstillelse?

Når en låntager tager kontakt til en potentiel låneudbyder, vil sidstnævnte i de fleste tilfælde kræve, at der bliver stillet en sikkerhed. Låntager skal kunne stille sikkerhed vha. værdifulde aktiver, så risikoen for långiver reduceres. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen bliver afgjort af låneudbyder.

Hvad er definitionen på en entreprenør?

En entreprenør er en person eller et firma, der påtager sig at udføre et nøje beskrevet arbejde – en entreprise – for andre, ofte til en fast pris. Entreprenører kendes mest fra bygge- og anlægsvirksomhed.

Hvad vil det sige at være entreprenør?

Entreprenør, innovativ og kreativ person; iværksætter. Oprindelig betegnelse for en eventyrer, købmand eller bygmester; som oftest for en person, der forestår bygge- og anlægsarbejder.

Hvornår finder AB 92 anvendelse?

AB 92 er de almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Disse standardbetingelser finder typisk anvendelse inden for håndværks- og entrepriseaftaler. Hvis betingelserne skal være gældende for et forhold mellem parter, skal det være udtrykkeligt aftalt.