:

Hvornår er man ifølge aftaleloven bundet af et afgivet tilbud?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår er man ifølge aftaleloven bundet af et afgivet tilbud?
 2. Hvornår er arbejdsgiver bundet af en aftale?
 3. Hvad er den legale acceptfrist?
 4. Hvornår er kontrakten underskrevet?
 5. Hvad er indgåelse af kontrakter?
 6. Hvad er en underskrift?
 7. Hvad er en kontrakt?

Hvornår er man ifølge aftaleloven bundet af et afgivet tilbud?

Mundtlig eller skriftlig aftale Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Hvornår er arbejdsgiver bundet af en aftale?

Hvis aftalen er i strid med lov og ærbarhed. Skulle en anden få dig til at indgå en aftale, som er i strid med ufravigelige lovregler, fx om størrelsen af et depositum, er den ugyldig og du er ikke bundet af den. Det samme gælder, hvis aftalen er i strid med 'ærbarhed', dvs. den til enhver tid herskende samfundsmoral.

Hvad er den legale acceptfrist?

Legale acceptfrist er den tidsfrist, der gælder, hvis der ikke i tilbuddet er fastsat en acceptfrist. Acceptfristen kan være fastsat i tilbuddet efter aftalelovens § 2. Er acceptfristen ikke fastsat i tilbuddet, beregnes denne efter aftalelovens § 3, stk.

Hvornår er kontrakten underskrevet?

 • Uanset hvad man vælger, er det vigtigt at kontrakten indeholder: 1 Dato for, hvornår kontrakten er underskrevet 2 Formålet med kontrakten 3 Kontraktens indhold opdelt i punkter (for eksempel "lønog ansættelsesforhold”, “opsigelse” osv.) 4 Hvad konsekvenserne er, hvis aftalen i kontrakten ikke bliver overholdt More ...

Hvad er indgåelse af kontrakter?

 • Indgåelse af kontrakter Udgangspunktet er, at man aktivt skal indgå en kontrakt. At man ikke kan sige “ja” til en kontrakt ved ikke at svare – også kaldet passiv indgåelse af kontrakt. Vi kan ikke have en retsstat, hvor man kan indgå aftaler ved blot at sende tilbud ud i massevis og så binde alle dem, der ikke gider at svare.

Hvad er en underskrift?

 • En underskrift kan både være på fysiske papir eller som digital signatur. Underskrifter er nødvendige for at dokumentere, at man har til hensigt at opretholde aftalerne i et dokument. Alle juridisk bindende aftaler kræver en gyldig underskrift fra de involverede parter.

Hvad er en kontrakt?

 • En kontrakt beskriver alle detaljerne omkring den aftale, som parterne er blevet enige om. Kontrakter kan bruges til mange forskellige ting, for eksempel i forbindelse med ansættelser, partnerskaber eller leje af bolig. En mundtlig kontrakt er i princippet lige så gyldig som en skriftlig kontrakt.