:

Hvad laver man i Forsvarsministeriet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad laver man i Forsvarsministeriet?
 2. Hvilke stillinger er der i militæret?
 3. Er Beredskabsstyrelsen en del af militæret?
 4. Hvad skal man have med til session?
 5. Er Forsvarskommandoen en styrelse?
 6. Hvem var forsvarsminister fra 2004 til 2010?
 7. Hvad er en Flyverspecialist?
 8. Er en løjtnant en officer?
 9. Hvad består beredskabet af?
 10. Kan man blive genindkaldt?
 11. Hvad skal man have med til sin værnepligt?
 12. Hvor ligger Forsvarskommandoen?
 13. Hvem var forsvarsminister i 2004?

Hvad laver man i Forsvarsministeriet?

Forsvarsministeriet er et ministerium under den danske regering, der varetager opgaver vedrørende forsvaret og det civile beredskab. Opgaverne består bl. a. af internationale aktiviteter og samarbejder til støtte for eller etablering af fred.

Hvilke stillinger er der i militæret?

En militær rang er et rangtrin i en militær organisation....Funktioner.

FunktionGrad
BrigadechefOberst/brigadegeneral
RegimentschefOberst
BataljonschefOberstløjtnant
Næstkommanderende bataljonMajor

Er Beredskabsstyrelsen en del af militæret?

Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet med redningsberedskabet som ansvarsområde....

Beredskabsstyrelsen
HovedkvarterBirkerød
Antal ansatte553 fastansatte + 420 værnepligtige
Årligt budget451 mio. Kr. (Finanslov 2017)
RessortministeriumForsvarsministeriet

Hvad skal man have med til session?

På Forsvarets dag (tidligere kaldt session) bliver du klogere på hverdagen i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen og hører mere om værnepligtsuddannelsen – alt sammen for at du bedre kan vurdere, om det er noget for dig.

Er Forsvarskommandoen en styrelse?

Forsvarskommandoen (populært kaldet 'Forsvaret') er en militær myndighed (styrelse) under Forsvarsministeriets område, som ledes af forsvarschefen. Forsvarschefen er samtidig forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver.

Hvem var forsvarsminister fra 2004 til 2010?

Søren Gade Jensen (27. januar 1963) er en dansk politiker, der er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, fra 2022 kommiteret for Hjemmeværnet og tidligere folketingsmedlem for samme parti. Han var forsvarsminister fra 20 og var administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer frem til efteråret 2014.

Hvad er en Flyverspecialist?

Flyverspecialist er du erfaren, moden og besidder i høj grad praktisk viden og færdigheder. Du skal gennemføre korporalsuddannelse modul 1 for at blive korporal. Det er et krav, at du er meddelt en tjenestefunktion som korporal for at blive udnævnt.

Er en løjtnant en officer?

Løjtnant (forkortet LT) er den næstlaveste officersgrad i det danske forsvar. Bruges også uformelt om unge politikere, erhvervsfolk o. lign. på vej op ad karrierestigen.

Hvad består beredskabet af?

Typisk består beredskabet af et Brandvæsen og et Præhospital element, som i fællesskab, typisk igennem en fælles kommando/alarm central tager sig af ulykker og tilskadekomst.

Kan man blive genindkaldt?

Den genindkaldte kan således på grund af sin genindkaldelse have op- sagt sin stilling eller antaget en ekstrahjælp i sin virksomhed i de 3—4 uger genindkaldelsen varer. En akut, men kortvarig sygdom — der efter bestemmelserne automatisk medfører udsættelse -— vil således kunne ramme den pågældende unødigt hårdt, f.

Hvad skal man have med til sin værnepligt?

Hvis din værnepligt være optimal, er det vigtigt, at du får pakket de rigtige ting....Kopi af svendebrev eller uddannelsesbevis, hvis du har færdiggjort en faglig uddannelse.

 • Påklædning. ...
 • Det rigtige ur. ...
 • Skriveredskaber. ...
 • Undertøj. ...
 • Handsker. ...
 • Bælte. ...
 • Drikkedunk. ...
 • Toiletsager.

Hvor ligger Forsvarskommandoen?

Opbygning og geografisk placering. Dele af Forsvarskommandoen, herunder forsvarets øverste ledelse og Forsvarsstaben, har til huse i det centrale København. Både Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen har til gengæld domicil på Flyvestation Karup i Midtjylland.

Hvem var forsvarsminister i 2004?

Søren Gade (V): Forsvarsminister fra 24. april 2004.