:

Hvem er de stridende parter i perserkrigene?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem er de stridende parter i perserkrigene?
 2. Hvem vandt perserkrigene?
 3. Hvad er Perserriget?
 4. Hvem var ionerne?
 5. Hvad skete der i slaget ved Salamis?
 6. Hvad var det Deliske Søforbund?
 7. Hvor ligger Perserriget?
 8. Hvorfor sejrede grækerne over Perserriget?
 9. Hvilket styre havde Sparta?
 10. Hvem er Sparta?
 11. Hvad forstår man ved en Formelenhed?
 12. Hvorfor opstod den peloponnesiske krig?
 13. Hvilken Krig var baggrunden for dannelsen af det Deliske Søforbund?

Hvem er de stridende parter i perserkrigene?

I verdenshistorien står Perserkrigene som det første store militære opgør mellem europæiske og asiatiske magter. Ideologisk har de i Europa traditionelt været opfattet som en magtkamp mellem orientalsk despoti og tidligt europæisk demokrati.

Hvem vandt perserkrigene?

Slaget endte med en afgørende hellensk sejr. Xerxes drog tilbage til Lilleasien med en del af hæren, men efterlod hovedstyrken under sin farbroder Mardonios. Perserne gik i vinterkvarter i Boiotien, og næste forår plyndrede de endnu en gang Attika. Det afgørende slag kom til at stå i sommeren 479 f.Kr.

Hvad er Perserriget?

Perserriget var fra midten af det 6. århundrede til slutningen af det 4. århundrede f.v.t. verdenshistoriens hidtil største imperium. Grundlæggeren af dette mægtige imperium var Kyros den Store, der gjorde dette obskure folkeslag til det mægtigste folkeslag i flere århundreder.

Hvem var ionerne?

Joner er navnet på mennesker, der tilhørte det græsktalende folk, og som dels boede på halvøen Attika i bystaten Athen, og dels boede på flere af øerne i det græske øhav og langs Lilleasiens vestkyst.

Hvad skete der i slaget ved Salamis?

Slaget ved Salamis (græsk: Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος, Naumachia tēs Salaminos) blev udkæmpet mellem en alliance af græske bystater og Persien (Cuomos) i september 480 f.Kr. i stræderne mellem fastlandet og øen Salamis, som ligger i den Saroniske Bugt nær Athen.

Hvad var det Deliske Søforbund?

Det Deliske Søforbund var en sammenslutning af græske poleis (bystater) i det 5. århundrede f.Kr. Det blev anført af Athen. Da mange af forbundets poleis var for fattige til at give skibe til den fælles flåde, betalte de i stedet skat til Athen, så der var penge nok til at bygge de dyre triremer.

Hvor ligger Perserriget?

Lille stammefolk skabte Det Persiske Imperium. I 500-tallet f.Kr. overtog Kyros den Store magten i Persien, et ubetydeligt stammeområde i Mellemøsten. Gennem erobringer lagde han grunden til et imperium, der dækkede et enormt område.

Hvorfor sejrede grækerne over Perserriget?

Søfartens vigtighed i Grækenland medførte store persiske flådemanøvrer i forbindelse med de persiske invasioner af Grækenland. Perserne var dog ikke selv søfarere, men fik undertvungne folkeslag til at bemande deres flåde. I søslaget ved Salamis i 480 f.v.t. led perserne et stort nederlag til grækerne.

Hvilket styre havde Sparta?

Eftersom Sparta lå i området Lakedaimon, blev spartanere også kaldt lakedaimonerne og bystaten for Lakedaimon. Indbyggertallet i hele bystaten var i klassisk tid omtrent 200.000 (lidt mindre end i bystaten Athen). Styreformen var oligarki (fåtalsstyre).

Hvem er Sparta?

Sparta - historie, Byen Sparta var i den klassiske oldtid det politiske centrum i bystaten af samme navn. Lakedaimon var navnet på hele regionen, men brugtes også synonymt med Sparta, dels om byen, dels om staten. I romersk tid kaldtes regionen oftest Lakonien.

Hvad forstår man ved en Formelenhed?

Formelenhed, i kemi et begreb, der bl. a. benyttes i forbindelse med definition af stofmængdeenheden mol. En formelenhed af en kemisk forbindelse udgøres af det antal atomer af hver slags, som formlen angiver.

Hvorfor opstod den peloponnesiske krig?

Årsagen til krigen var ifølge Thukydid spartanernes frygt for Athens voksende magt; foranledningen var Athens sammenstød med Korinth på Korkyra og i Poteidaia samt Athens udelukkelse af Megara fra alle athenskdominerede havne og markeder.

Hvilken Krig var baggrunden for dannelsen af det Deliske Søforbund?

Da Den peloponnesiske Krig brød ud i 431 f.v.t., var Grækenland opdelt i to store magtblokke. Disse blokke var Det deliske Søforbund og Det peloponnesiske Forbund. Det deliske Søforbund blev anført af Athen og var reelt et maritimt athensk imperium baseret på flådemagt.