:

Hvorfor kan kommunen ikke slette personoplysninger?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor kan kommunen ikke slette personoplysninger?
 2. Hvad er dine rettigheder omkring behandling af dine personoplysninger?
 3. Hvilke rettigheder har kunderne i forhold til virksomhedens behandling af deres personoplysninger?
 4. Kan man få slettet sine personoplysninger?
 5. Hvad vil det sige at have oplysningspligt?

Hvorfor kan kommunen ikke slette personoplysninger?

Det anføres også, at det f. eks. betyder, at en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at slette personoplysninger om den registrerede, hvis andre regler gør, at de ikkeslettes. Det kan eksempelvis være offentlighedslovens regler om notatpligt og journaliseringspligt.

Hvad er dine rettigheder omkring behandling af dine personoplysninger?

Personoplysninger – dine rettigheder Du har fx ret til: at få besked om, at dine personoplysninger indsamles og behandles, at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv, og. at få rettet urigtige/forkerte oplysninger om dig.

Hvilke rettigheder har kunderne i forhold til virksomhedens behandling af deres personoplysninger?

 • Indsigt.
 • Berigtigelse.
 • Sletning.
 • Begrænsning af behandling.
 • Dataportabilitet.
 • Indsigelse.
 • Profilering.
 • Ret til oplysning.

Kan man få slettet sine personoplysninger?

'Retten til at blive glemt' eller 'retten til sletning' er en rettighed, der sikrer dig, at du kan få dine personoplysninger slettet, hvis du anmoder om det. Du kan gøre brug af din ret til sletning hvis: Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for den dataansvarlige. Du trækker dit samtykke tilbage.

Hvad vil det sige at have oplysningspligt?

Oplysningspligt betyder pligten til at videregive oplysninger, der normalt er omfattet af reglerne om tavsheds-pligt, til offentlige myndigheder. Denne myndighed vil typisk være politiet. Generelt har alle borgere (og dermed også frivillige) oplysningspligt til politiet i to tilfælde ifølge straffeloven.