:

Er handicaptillæg skattepligtig?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er handicaptillæg skattepligtig?
  2. Hvad er et handicap?
  3. Hvem kæmper for personer med handicap?
  4. Er handicap registreret i Danmark?
  5. Kan du parkere med handicap i Europa?

Er handicaptillæg skattepligtig?

Hvad er et handicap?

  • FN's definition på et handicap Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Hvem kæmper for personer med handicap?

  • DH kæmper for personer med handicaps rettigheder. Men hvem er omfattet af denne betegnelse? Udgangspunktet for afgrænsningen er det sociale miljørelaterede handicapbegreb. Det vil sige, at et handicap opstår i mødet mellem en person, som har en funktionsnedsættelse, og en samfundsskabt barriere i omgivelserne.

Er handicap registreret i Danmark?

  • Handicap bliver ikke registreret i Danmark. Men større undersøgelser viser, at omkring 30 procent af danskerne i alderen 16-64 år vurderer, at de har et større eller mindre handicap. Heroveni kommer børn og ældre med handicap.

Kan du parkere med handicap i Europa?

  • Hvis der ikke en handicapplads på området eller pladsen er optaget, skal du overholde de generelle regler, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads, med mindre der er skiltet med andet. Læs mere: Regler for parkering på privat område Handicapparkering i Europa