:

Hvem skal ifølge loven betale til en barselsordning?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem skal ifølge loven betale til en barselsordning?
 2. Hvad er retsbaseret orlov?
 3. Kan arbejdsgiver sige nej til barsel?
 4. Kan arbejdsgiver afvise barsel?
 5. Hvem betaler til barselsfonden?
 6. Hvad er en god barselsordning?
 7. Kan jeg gemme barsel?
 8. Hvornår udløber forældreorlov?
 9. Hvor mange uger kan arbejdsgiver få refunderet ved barsel?
 10. Hvor sent kan man holde barsel?
 11. Hvornår skal man betale til barselsfond?
 12. Hvordan finansieres barselsdagpenge?
 13. Hvad er lønnen under barsel?

Hvem skal ifølge loven betale til en barselsordning?

Barsel.dk. Virksomheden skal som udgangspunkt betale bidrag for samtlige af dine medarbejdere over 16 år, som arbejder mindst 9 timer om ugen. Virksomhedens administrerende direktør er også omfattet af ordningen. Virksomheden skal ikke betale bidrag for elever og lærlinge under 25 år.

Hvad er retsbaseret orlov?

Retsbaseret udskydelse Den ene forælder har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven. Den udskudte orlov skal holdes samlet på et senere tidspunkt, før barnet fylder 9 år.

Kan arbejdsgiver sige nej til barsel?

Hvornår skal du varsle om forældreorlov? Du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov senest otte uger efter fødslen. Hvis du som far ønsker at holde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver tidligst muligt men senest otte uger efter fødslen.

Kan arbejdsgiver afvise barsel?

Aftalebaseret betyder, at du har mulighed for at holde en del af forældreorloven fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Husk, at du senest 8 uger efter fødslen, skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel, og at din arbejdsgiver skal acceptere dine ønsker.

Hvem betaler til barselsfonden?

Alle danske virksomheder skal indbetale til en barselsfond. De skal indbetale bidrag til fonden for samtlige af deres medarbejdere. Til gengæld for dette bidrag, kan de få refunderet udgifter til løn i medarbejderens barsels- og orlovsperioder.

Hvad er en god barselsordning?

En typisk barselsordning i den private sektor giver moren ret til fuld løn fire uger før termin og 24 uger efter fødslen. Hvis du skal overbevise din arbejdsgiver, vil jeg anbefale, at du gør opmærksom på de muligheder, der er i barselsfondene.

Kan jeg gemme barsel?

Det er muligt at udskyde op til 32 uger tilsammen med ret til barselsdagpenge. I kan holde den udskudte orlov sammen eller hver for sig, indtil barnet fylder 9 år. Hvis du skifter job, kan du kun holde udskudt orlov, hvis du kan aftale det med din nye arbejdsgiver.

Hvornår udløber forældreorlov?

Du kan holde den udskudte forældreorlov, indtil dit barn fylder 9 år. Husk, at du mister retten til at forlænge forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger, hvis du vælger at udskyde en del af orloven.

Hvor mange uger kan arbejdsgiver få refunderet ved barsel?

Hvis din medarbejder mister et barn, før barnet fylder 32 uger, har du mulighed for at søge refusion fra Barsel.dk i op til 26 uger i alt, mens medarbejderen er på sorgorlov. De 26 uger kan fordeles mellem forældrene.

Hvor sent kan man holde barsel?

Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Fædre kan godt starte orloven inden for de første 14 uger efter fødslen. Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med otte uger.

Hvornår skal man betale til barselsfond?

Første gang der skal betales Det betyder, at alle selvstændige med en årsindtægt, der er højere end den maksimale dagpengesats, som er 231.9, for første gang nu bliver opkrævet at betale ét beløb svarende til lidt over 100 kr. om måneden til barselsfonden.

Hvordan finansieres barselsdagpenge?

I de perioder af barselsorloven, hvor der ydes fuld løn, bruger man af dagpengene. (Den eneste undtagelse herfra er moderens første 4 uger af de 8 uger før forventet termin. Disse 4 uger finansieres fuldt ud af arbejdsgiveren.)

Hvad er lønnen under barsel?

uge, gælder funktionærlovens regler om barselsorlov. Det betyder, at du som mor har ret til halv løn 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødsel. Hvis din halve løn ikke overstiger den fulde dagpengesats, kan du få suppleret din løn med dagpenge.