:

Hvad vil det sige at en produktion er bæredygtig?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad vil det sige at en produktion er bæredygtig?
  2. Hvad er en bæredygtig by?
  3. Hvad kræver en bæredygtig by?
  4. Hvad er bæredygtige byer?
  5. Hvad er miljømæssig bæredygtighed?

Hvad vil det sige at en produktion er bæredygtig?

En bæredygtig måde at producere og forbruge mad på betyder eksempelvis, at vi bruger naturens resurser, sådan at de nuværende generationers behov for mad opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

Hvad er en bæredygtig by?

  • En bæredygtig by er altså en by, der er i stand til at opretholde et godt liv for alle dens indbyggere – uden at det sker på bekostning af fremtidige generationer. Det fremgår på hjemmesiden groenforskel.dk (se kilder).

Hvad kræver en bæredygtig by?

  • Yann Francoise fremhæver, at kampen mod en bæredygtig by også kræver en modig og tålmodig borgmester: ”En som er villig til at engagere sig i en masse projekter, som ikke høster frugter lige nu og her, men vil gøre det langt ude i fremtiden”. ”Jeg oplever, at borgere har svært ved forholde sig til en plan, der ligger for langt ude i fremtiden.

Hvad er bæredygtige byer?

  • Dermed er udviklingen af bæredygtige byer en af de største globale udfordringer. Byerne står over for en lang række sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer, der kræver omstilling. Det gælder også i Danmark, hvor der i dag findes 33 byer med over 20.000 indbyggere i hver.

Hvad er miljømæssig bæredygtighed?

  • Miljømæssig bæredygtighed: At passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på. Det vil sige om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både nu og i fremtiden. Social bæredygtighed: At sikre social retfærdighed. Økonomisk bæredygtighed: At have styr på økonomien – også på længere sigt.