:

Hvad er Regningsarbejde?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er Regningsarbejde?
  2. Hvad er en Stadeopgørelse?
  3. Hvad er en betalingsplan?
  4. Hvad sker der hvis man ikke betaler håndværker?
  5. Er der moms på dagbod?

Hvad er Regningsarbejde?

Regningsarbejde eller opgaver udført ”i regning” er velkendte begreber inden for byggebranchen og betegner den arbejdsform, hvor bygherren har anmodet entreprenøren om at udføre et arbejde uden på forhånd at aftale en fast pris. Udgangspunktet ved regningsarbejde er, at bygherren må betale, hvad det koster.

Hvad er en Stadeopgørelse?

Hvad er en stadeopgørelse? En stadeopgørelse foretages i det tilfælde, hvor entreprisekontrakten hæves, og byggeriet endnu ikke er færdigt. Med andre ord resulterer ophævelsen i, at kontrakten “skæres” over, og det bliver derfor nødvendigt at foretage en registrering af, hvor meget arbejde entreprenøren har udført.

Hvad er en betalingsplan?

Når du indgår en entrepriseaftale, er det vigtigt, at du sørger for at aftale en betalingsplan for dit byggeprojekt. En betalingsplan kan i princippet være opbygget på to forskellige måder: Betaling efter pejlemærker. Månedlige betalinger.

Hvad sker der hvis man ikke betaler håndværker?

Du må først udsende rykkere (med eller uden rykkergebyr) efter forfaldsdatoen. Du må maksimalt sende 3 rykkere ud, hvor der er pålagt rykkergebyrer på 100 kroner på hver. Du må dermed maksimalt tilskrive 300 kroner ( kroner i rykkergebyr)

Er der moms på dagbod?

dag, entreprenøren er forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens færdigmelding.