:

Hvornår må man opsige en medarbejder?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår må man opsige en medarbejder?
 2. Hvad er fyringsgrund?
 3. Hvornår kan blive fyret?
 4. Er opsigelsen sendt til medarbejderen?
 5. Kan en medarbejder afskediges?
 6. Hvornår gælder reglen for opsigelse af ansættelse?
 7. Hvornår er en opsigelse saglig?

Hvornår må man opsige en medarbejder?

Mange medarbejdere er underlagt funktionærloven, en kollektiv overenskomst e.l., hvor det er et krav, at opsigelsen af medarbejderen skal være sagligt begrundet. Eksempelvis foreskriver Funktionærlovens § 2b, at en opsigelse skal være sagligt begrundet, såfremt medarbejderen har været ansat i minimum ét år.

Hvad er fyringsgrund?

En fyring kan være sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Fyringen kan også være begrundet sagligt i forhold, der har med dig at gøre. Din arbejdsgiver skal være i stand til at dokumentere grundlaget for fyringen og for sin indsats for at fastholde dig i jobbet inden.

Hvornår kan blive fyret?

Saglig grund til afskedigelse Du skal have en saglig grund til at afskedige din medarbejder. Nedskæringer, omlægninger, omstruktureringer og almindelige besparelser er altid saglig grund til at afskedige én eller flere medarbejdere. Det er ikke nødvendigt at være på fallittens rand.

Er opsigelsen sendt til medarbejderen?

 • Bliver opsigelsen sendt til medarbejderen, anbefaler vi af bevismæssige årsager, at det sker ved afsendelse med afleveringsattest eller pr. mail - eller allerbedst begge dele. 2. Hvad skal der stå i en opsigelse af en medarbejder? Årsagen til at en medarbejder afskediges, kan grundlæggende begrundes på to måder.

Kan en medarbejder afskediges?

 • Årsagen til at en medarbejder afskediges, kan grundlæggende begrundes på to måder. Den personlige begrundelse handler om medarbejderens adfærd eller præstationer. Det kan være sig samarbejds- eller mistillidsproblemer og afhænger i sidste ende af den enkelte sag og medarbejder.

Hvornår gælder reglen for opsigelse af ansættelse?

 • For funktionærer og for de fleste overenskomstansatte medarbejdere gælder en regel om, at en opsigelse af ansættelsesforholdet skal være sagligt begrundet. Reglen gælder først, når medarbejderen har opnået en vis anciennitet: En opsigelse kan være rimeligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold:

Hvornår er en opsigelse saglig?

 • Hvis der er overenskomst (både for funktionærer og ikke funktionærer) skal en opsigelse være saglig efter 9 måneders ansættelse. Hvis medarbejderen hverken er funktionær eller omfattet af en overenskomst, er der intet krav om saglighed.