:

Hvilken type virksomhed skal jeg oprette?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilken type virksomhed skal jeg oprette?
  2. Hvornår er du selvstændig erhvervsdrivende?
  3. Hvilke tre virksomhedstyper findes der?
  4. Hvor mange ejerformer er der?
  5. Hvornår er der tale om erhverv?
  6. Hvad er et erhvervskøb?
  7. Hvornår betegnes man som selvstændig?

Hvilken type virksomhed skal jeg oprette?

Når du opretter virksomhed, skal du beslutte, hvilken virksomhedsform der er bedst for dig. Det er en god idé at vælge rigtigt fra start, da din beslutning får betydning for blandt andet risiko, finansiering, skat og salg af virksomheden. Her kan du læse om de mest udbredte ejerformer, og hvad der karakteriserer dem.

Hvornår er du selvstændig erhvervsdrivende?

En lønmodtager er kendetegnet ved at udføre arbejde efter en arbejdsgivers anvisninger og for dennes regning og risiko. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at man for egen regning og risiko udøver en virksomhed af økonomisk karakter og samtidig har til formål at generere et overskud.

Hvilke tre virksomhedstyper findes der?

Virksomheder kan opdeles i tre forskellige typer:

  • Handelsvirksomheder (handel med færdigvarer)
  • Produktionsvirksomheder (fremstilling af varer)
  • Servicevirksomheder (salg af tjenesteydelser ).

Hvor mange ejerformer er der?

En del af - eller hele - overskuddet kan udbetales i form af aktieudbytte. De fire forskellige ejerformer har hver deres kendetegn, specielt for antal ejere, kapitalkrav og hæftelse. Den “bedste“ ejerform findes ikke. Den bedste ejerform afhænger af virksomhedens kendetegn og forhold i øvrigt.

Hvornår er der tale om erhverv?

Erhvervsmæssig virksomhed vil - i modsætning til hobbyvirksomhed - være indrettet med systematisk indtægtserhvervelse for øje, dvs. det afgørende formål er, at der kan opnås et overskud. lønsomheden/udsigterne til rentabel drift er undersøgt forud for virksomhedens start, herunder om der har været lagt budgetter mv.

Hvad er et erhvervskøb?

Privatkøb eller handelskøb Når du som erhvervsdrivende handler med en anden erhvervsdrivende, kaldes det handelskøb. Det er fx et handelskøb, når du køber varer hjem til din virksomhed. I begge tilfælde gælder købeloven, men ikke de særlige forbrugerbeskyttende regler.

Hvornår betegnes man som selvstændig?

Du vil blive betragtet som selvstændig, hvis du modtager løn fra en virksomhed, som du har afgørende indflydelse i. Du har afgørende indflydelse i et selskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af: mindst 50 % af selskabskapitalen eller.