:

Hvem hæfter for forurenet grund?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem hæfter for forurenet grund?
  2. Hvem har ansvar for jordforurening?
  3. Hvad sker der hvis din grund er forurenet?
  4. Hvad koster en forureningsundersøgelse?
  5. Hvad er F0?
  6. Hvad er V1 og V2?
  7. Hvad kan forurene jorden?

Hvem hæfter for forurenet grund?

Hvem skal betale for oprensning af grunden? Hvis du som grundejer ikke selv er skyld i forureningen, skal du i udgangspunktet ikke selv betale for en oprensning. Der er dog lang ventetid på oprensninger, som du mulighed for at fremskynde den på to måder: Ved hjælp af frivillig oprydning.

Hvem har ansvar for jordforurening?

Ansvar for forurening og forsikring Er uheldet ude, og er der sket forurening af din ejendom, påhviler ansvaret for oprensning dig (som ejer). Dette fremgår af jordforureningslovens § 48, hvorefter du som ejer kan blive påbudt at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand.

Hvad sker der hvis din grund er forurenet?

Dine forpligtigelser, når du ejer en forurenet grund søge kommunen om tilladelse til at bygge, ombygge eller ændre anvendelse på grunden. anmelde flytning af jord til kommunen. anmelde fund af ny forurening til kommunen og. oplyse lejere eller købere om, at grunden er forurenet.

Hvad koster en forureningsundersøgelse?

Er der tale om en række forureningskilder og mere omfattende forurening, kan en miljøundersøgelse typisk koste mellem 35.000 og 60.000 kroner – og i værste fald løbe op i flere 100.000 kroner (priser inkl. moms 2020).

Hvad er F0?

F0 betyder, at forureningen ligger sådan, at du ikke kommer i direkte kontakt med den ved almindelig brug af haven. Forureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning og påvirker ikke indeklimaet i din bolig.

Hvad er V1 og V2?

Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Hvad kan forurene jorden?

Der findes grunde over hele Danmark, som er forurenet af skadelige kemikalier fra industri, affald og tankanlæg. Det er fx kemikalier som bly fra benzin, der forurener i byer og langs veje eller zink fra brugsprodukter som maling, papir, gummi og batterier.