:

Hvem er de mest aktive aldersgrupper?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem er de mest aktive aldersgrupper?
 2. Hvad motiverer de fleste frivillige til at lave frivilligt socialt arbejde?
 3. Hvilke NGO er er der?
 4. Hvilke aldersgrupper bruger hvilke medier?
 5. Hvilken aldersgruppe bruger sociale medier?
 6. Hvordan arbejder I med frivillighed?
 7. Hvordan motiverer man frivillige?
 8. På hvilke områder engagerer de frivillige sig?
 9. Hvordan har samarbejdet mellem kommunerne og foreningerne generelt udviklet sig gennem de seneste to år?

Hvem er de mest aktive aldersgrupper?

Hvem er de mest aktive - unge eller ældre? CFSA's befolkningsundersøgelse, som er en del af Frivilligrapport viser, at unge mellem 16 – 29 år er den aldersgrupper, hvor der er flest frivillige (43 %). Årgangene er skarpt forfulgt af ældre, særligt dem over 70 år (42 %).

Hvad motiverer de fleste frivillige til at lave frivilligt socialt arbejde?

Danskernes motivation for at deltage i frivilligt arbejde 73 procent svarer at det er sjovt også er et vigtigt motiv til at fortsætte med frivilligt arbejde. 63 procent er socialt netværk og fællesskab afgørende for deres motivation for frivilligt arbejde (særligt de ældre frivillige vægter fællesskabet højt).

Hvilke NGO er er der?

Organisationerne bag Danmarks Indsamling er landets 12 største humanitære organisationer

 • Folkekirkens Nødhjælp. Vi tror på en verden fri fra sult og undertrykkelse. ...
 • Unicef. BØRN er UNICEFs absolutte fokusområde. ...
 • SOS Børnebyerne. ...
 • Røde Kors. ...
 • Red Barnet. ...
 • Mellemfolkeligt Samvirke. ...
 • Læger Uden Grænser. ...
 • Oxfam Ibis.

Hvilke aldersgrupper bruger hvilke medier?

95 % af de 16-19-årige bruger sociale medier, mens det kun gælder 11 % af de 85-89-årige. 62 % af de 16-89-årige brugere af sociale medier bruger i løbet af en uge to eller flere forskellige sociale medier. Blandt de 16-34-årige er det 74 %, der benytter to eller flere sociale medier.

Hvilken aldersgruppe bruger sociale medier?

Gennemsnitligt har danskerne profiler på fire sociale medier: de yngste flest, de ældste færrest. Men det er de 19-34-årige, der giver mest gas: I gennemsnit har denne aldersgruppe profiler på seks sociale medier, og 15 procent af aldersgruppen har endda profiler på mellem 9 og 13 sociale medier.

Hvordan arbejder I med frivillighed?

Center for frivilligt socialt arbejde definerer frivilligt arbejde som en indsats, der: Ikke er lønnet. En frivillig kan dog godt modtage kurser eller godtgørelse for udgifter til for eksempel transport eller telefon. Udføres for personer uden for den frivilliges familie og slægt.

Hvordan motiverer man frivillige?

For at kunne gøre det, er det afgørende, at I kender jeres frivillige og ved, hvad der motiverer dem. Skab de bedste rammer for at jeres frivillige kan få gode relationer til brugerne. Tilbyd kompetenceudvikling, fælles sparring i frivilliggruppen, mulighed for mentorordning eller eventuelt en form for supervision.

På hvilke områder engagerer de frivillige sig?

De frivillige bidrager på en lang række områder. Ifølge Frivillighedsundersøgelsen (2021) er idrætsområdet mest populært, hvor 12 pct. af de frivillige gør en indsats, efterfulgt af bolig- og lokalsamfundsområdet samt socialområdet, som engagerer hhv. 6 og 5 pct.

Hvordan har samarbejdet mellem kommunerne og foreningerne generelt udviklet sig gennem de seneste to år?

Og nøjagtig som i 20 angiver kommunerne i 2017, at de samarbejder mere med foreningerne end tidligere. Hvordan har samarbejdet med foreningerne generelt udviklet sig gennem de seneste to år? Tal i procent. Næsten alle kommuner henviser borgere eller frivillige til lokale foreningers tilbud.