:

Hvornår er handicapkonventionen vedtaget?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår er handicapkonventionen vedtaget?
  2. Hvad er meningen med menneskerettigheder?
  3. Hvornår ratificerede Danmark handicapkonventionen?
  4. Hvornår fik handicappede rettigheder?
  5. Hvorfor skal man have rettigheder?

Hvornår er handicapkonventionen vedtaget?

FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. Konventionen blev vedtaget i FN den 13. december 2006, og i juli 2009 ratificerede Danmark konventionen.

Hvad er meningen med menneskerettigheder?

Menneskerettighederne er baseret på tanken om, at visse rettigheder er universelle, dvs. at de gælder alle individer uanset køn, seksuel orientering, nationalitet, race, kulturel, etnisk eller religiøs baggrund.

Hvornår ratificerede Danmark handicapkonventionen?

Danmark ratificerede i 2009 FN's Handicapkonvention og påtog sig derved en forpligtelse til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse med konventionens krav. Danmark tiltrådte tillægsprotokollen til konventionen den 23. september 2014.

Hvornår fik handicappede rettigheder?

Personer med udviklingshæmning er omfattet af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som Danmark tiltrådte i 2009.

Hvorfor skal man have rettigheder?

Børn har ofte ikke den samme indflydelse som voksne, og vil i mindre grad kunne påvirke deres eget liv. Derfor har børn ret til særlig beskyttelse og til særlige rettigheder, såsom at blive beskyttet mod hårdt og farligt arbejde eller at blive beskyttet mod narkotiske stoffer.