:

Er en ansættelseskontrakt bindende?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er en ansættelseskontrakt bindende?
 2. Kan man sige ja til job men fortryde?
 3. Hvor hurtigt skal man have en ansættelseskontrakt?
 4. Kan man sige sit job op inden man starter?
 5. Hvor lang tid tager det at udarbejde en kontrakt?
 6. Hvornår er kontrakten underskrevet?
 7. Hvad er indgåelse af kontrakter?
 8. Hvad er en kontrakt?

Er en ansættelseskontrakt bindende?

En ansættelseskontrakt er en juridisk bindende kontrakt, der indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Kort fortalt beskriver en ansættelseskontrakt de forhold og vilkår, der skal gælde for medarbejderens ansættelse.

Kan man sige ja til job men fortryde?

Står du i en situation, hvor du har sagt ja til et job, som du alligevel ikke vil have, skal du: kontakte arbejdsgiver så tidligt i forløbet som muligt. Bed om at få ANNULLERET kontrakten. have en fornuftig forklaring på, hvorfor du alligevel ikke ønsker jobbet.

Hvor hurtigt skal man have en ansættelseskontrakt?

Vi anbefaler, at du har din kontrakt på plads, før du starter i dit nye job. Hvis du skifter job, så anbefaler vi også, at du får din kontrakt, inden du siger dit nuværende job op. Men du har faktisk først krav på at få den seneste en måned efter, at du er startet på jobbet.

Kan man sige sit job op inden man starter?

Du må gerne modtage opsigelsen, før du starter. Men selve varslet kan først løbe fra ansættelsesdatoen og frem. Du skal møde på arbejde i opsigelsesperioden, medmindre din arbejdsgiver vælger at fritstille dig.

Hvor lang tid tager det at udarbejde en kontrakt?

Ansættelseskontrakten eller et skriftligt dokument, der indeholder ansættelsens væsentligste vilkår, skal være udarbejdet og modtaget af medarbejderen senest 30 dage efter medarbejderen er tiltrådt.

Hvornår er kontrakten underskrevet?

 • Uanset hvad man vælger, er det vigtigt at kontrakten indeholder: 1 Dato for, hvornår kontrakten er underskrevet 2 Formålet med kontrakten 3 Kontraktens indhold opdelt i punkter (for eksempel "lønog ansættelsesforhold”, “opsigelse” osv.) 4 Hvad konsekvenserne er, hvis aftalen i kontrakten ikke bliver overholdt More ...

Hvad er indgåelse af kontrakter?

 • Indgåelse af kontrakter Udgangspunktet er, at man aktivt skal indgå en kontrakt. At man ikke kan sige “ja” til en kontrakt ved ikke at svare – også kaldet passiv indgåelse af kontrakt. Vi kan ikke have en retsstat, hvor man kan indgå aftaler ved blot at sende tilbud ud i massevis og så binde alle dem, der ikke gider at svare.

Hvad er en kontrakt?

 • En kontrakt beskriver alle detaljerne omkring den aftale, som parterne er blevet enige om. Kontrakter kan bruges til mange forskellige ting, for eksempel i forbindelse med ansættelser, partnerskaber eller leje af bolig. En mundtlig kontrakt er i princippet lige så gyldig som en skriftlig kontrakt.