:

Hvordan ser en konklusion ud?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan ser en konklusion ud?
 2. Hvad er en god konklusion?
 3. Hvor lang er en konklusion?
 4. Hvordan skriver man en del konklusion?
 5. Hvad skal man skrive i en konklusion?
 6. Hvordan afslutter man en konklusion?
 7. Hvor lang er en perspektivering?
 8. Hvordan starter man en konklusion DHO?
 9. Hvordan skriver jeg en konklusion?
 10. Hvordan skriver man en god Kampagnetekst?

Hvordan ser en konklusion ud?

Det vigtigste ved en konklusion er: At du skriver den, når fortolkningen, diskussionen eller overvejelserne er afsluttede. At den lukker teksten. At den sammenfatter de synspunkter, som du er kommet frem til, men uden at være et resumé af teksten.

Hvad er en god konklusion?

Konklusionen skal være fagligt baseret. Den skal altså med udgangspunkt i problemformuleringen fortælle læseren i kort (!) form, hvad opgaven er nået frem til.

Hvor lang er en konklusion?

I forhold til verbernes tid skal du benytte nutid i konklusionen når du præsenterer fakta, og du benytter datid (præteritum) eller førnutid (perfektum) når du refererer til den forskning du har foretaget. Konklusionens længde bør være 200-400 ord.

Hvordan skriver man en del konklusion?

I en delkonklusion kan du:

 1. markere klart, hvad der var formålet med det foregående afsnit.
 2. vise hvilke resultater, du opnåede.
 3. pege på de områder, hvor du stadig mangler svar (og forklare, at du kommer ind på det i opgavens næste afsnit).
 4. finde stoffet til opgavens endelige konklusion.

Hvad skal man skrive i en konklusion?

Konklusionen kan indeholde:

 1. opgavens hovedpunkter og resultater i kort form.
 2. svar på problemformuleringen.
 3. vurdering af metode i form af en nuancering og evaluering af din fremgangsmåde.
 4. perspektivering af emnet – hvis der er basis for det.

Hvordan afslutter man en konklusion?

Det er vigtigt, at du ikke introducerer ny viden i din konklusion. Men det betyder ikke, at du skal afholde dig fra at spekulere og reflektere. Det skader ikke at afslutte konklusionen med en åben slutning, som peger mod nye teoretiske eller faglige retninger.

Hvor lang er en perspektivering?

Ved afslutningen af dit projekt, skal du hæve dig over din opgave og sætte tingene ind i en større sammenhæng. Der er ikke tale om en anden konklusion eller vurdering, og du skal ikke starte nye diskussioner. For at perspektivere betyder, at du kigger på emnet fra andre vinkler eller perspektiver.

Hvordan starter man en konklusion DHO?

Konklusionen er det sidste afsnit i din opgave. I din indledning skal du klart formulere, hvad din opgave handler om, og hvad du vil undersøge. Som en afslutning på det skal du i konklusionen samle op på, hvilke svar du har fundet i opgaven.

Hvordan skriver jeg en konklusion?

Konklusionen kan indeholde:

 1. opgavens hovedpunkter og resultater i kort form.
 2. svar på problemformuleringen.
 3. vurdering af metode i form af en nuancering og evaluering af din fremgangsmåde.
 4. perspektivering af emnet – hvis der er basis for det.

Hvordan skriver man en god Kampagnetekst?

Der skal være en fængende rubrik(overskrift) og teksten skal være let og hurtig at forstå. Teksten opstilles i afsnit for at gøre det overskueligt og nemt for læseren. Teksten må ikke virke besværlig eller uoverskuelig. En kampagnetekst skal påvirke en gruppe mennesker til en bestemt handling.