:

Kan man blive læge med et lavt snit?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man blive læge med et lavt snit?
  2. Er der meget matematik på medicin?
  3. Hvad gør jeg hvis mit gennemsnit ikke er højt nok?
  4. Hvordan foregår medicin studiet?
  5. Hvad gør man hvis ens gennemsnit er for lavt?
  6. Er det hårdt at læse medicin?
  7. Kan jeg forbedre mit snit?
  8. Er det svært at være læge?
  9. Hvor hårdt er tandlæge studeret?

Kan man blive læge med et lavt snit?

Din næste læge klarede sig måske dårligt i gymnasiet. Måske fik han eller hun ligefrem kun et 6-tal i karaktersnit. Højere er kravet nemlig ikke for at søge ind på medicin på Syddansk Universitet (SDU). Her optages hver anden studerende i dag via kvote 2.

Er der meget matematik på medicin?

Man skal helt sikkert være glad for naturvidenskab - det fylder meget da det jo er fundamentet for hele den medicinske forståelsesramme - men her er matematik altså ikke nødvendigvis et afgørende fag hvis blot du ellers er glad for især biologi, fysik og kemi.

Hvad gør jeg hvis mit gennemsnit ikke er højt nok?

Hvis ikke du har et højt nok gennemsnit til at komme direkte ind via kvote 1 (optag, der udelukkende er baseret på karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen), eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok til at komme ind, kan du vælge at søge optag via kvote 2.

Hvordan foregår medicin studiet?

Undervisning på medicin Undervisningen på bacheloruddannelsen veksler mellem forelæsninger for hele årgangen, holdundervisning og forløb med case-studier og praktiske øvelser for 8-12 af dine medstuderende. Både på 1. semester og 3. semester møder du patienter i korte klinikophold.

Hvad gør man hvis ens gennemsnit er for lavt?

Gymnasieelever med lave snit har gode muligheder for at få en videregående uddannelse. Personlighed har indflydelse på dine karakterer og din fremtid. Familieforhold kan også have betydning.

Er det hårdt at læse medicin?

Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

Kan jeg forbedre mit snit?

Fra 2022 kan supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Dit gennemsnit vil blive nedjusteret, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere, og karaktererne fra dine suppleringsfag trækker dit gennemsnit ned.

Er det svært at være læge?

Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

Hvor hårdt er tandlæge studeret?

Det er et meget hårdt studie, især psykisk, der er meget undervisning og meget af det er sågar obligatorisk. Derfor kan det godt være meget hårdt på denne måde, men det er ikke nødvendigvis negativt, da det i sidste ende gavner os, at vi bliver udfordret.