:

Hvad er en Marinespecialist?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er en Marinespecialist?
  2. Hvad får en major i løn?
  3. Hvor meget tjener en kaptajn i flyvevåbnet?
  4. Hvordan bliver man soldat?
  5. Hvad laver en Marinekonstabel?
  6. Hvad vil det sige at være konstabel?
  7. Hvor meget tjener en officer i Forsvaret?
  8. Hvad er en kaptajn i Flyvevåbnet?
  9. Hvilken militær grad i Søværnet svarer til en major i hæren?

Hvad er en Marinespecialist?

Som marinespecialist er du erfaren, moden og besidder i høj grad praktisk viden og færdigheder. Du skal gennemføre korporalsuddannelse modul 1 for at blive korporal.

Hvad får en major i løn?

CIR1H nr 9774 af 19

BasisløngrupperGrad/titelBasisløn
Basisløngruppe 2Kaptajn/kaptajnløjtnant (M321)327.665 kr.
Basisløngruppe 3Major/orlogskaptajn (M322)361.742 kr.
Basisløngruppe 4Major/orlogskaptajn (M331)384.023 kr.
Basisløngruppe 5Major/orlogskaptajn (M332)484.944 kr.

Hvor meget tjener en kaptajn i flyvevåbnet?

Som færdiguddannet tjener du ca. 43.600 kr. om måneden.

Hvordan bliver man soldat?

Du skal som minimum have færdiggjort folkeskolens afgangsprøve med en minimumskarakter på 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk. Enkelte af specialiseringerne kræver desuden, at du har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret. Du skal derudover opfylde følgende krav: Bestå optagelsesprøven.

Hvad laver en Marinekonstabel?

Professionelle soldater i søværnet arbejder på skibe, ved flådestationer, depoter og stabe. Som marinekonstabel har man pligt til at gøre tjeneste på skibe, der kan udkommanderes til fx FN-aktioner. Se mere om Forsvaret i Offentlig administration.

Hvad vil det sige at være konstabel?

En konstabel ((latin):constabularius for staldbroder) er en kontraktansat soldat på manuelt niveau. Ordet brugtes tidligere om menige artillerister. Konstabelbetegnelsen afløste i 1960 mat-ordningen. I Middelalderen blev konstabel også brugt som en titel for kongelige generaler i nogle lande.

Hvor meget tjener en officer i Forsvaret?

23.100 kr. om måneden. Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr.

Hvad er en kaptajn i Flyvevåbnet?

Du kan lede operationer, der skal etablere kommunikation på flybaser, lodse transportfly og optræne soldater i Flyvevåbnet. En vigtig opgave er at sørge for sikkerheden i missionsområder – både nationalt og internationalt.

Hvilken militær grad i Søværnet svarer til en major i hæren?

Officerer

NATO kodeOF-10OF-3
Hæren [ v d r ]Ingen tilsvarendeMajor
Søværnet [ v d r ]Ingen tilsvarende
Orlogskaptajn
Flyvevåbnet [ v d r ]Ingen tilsvarende