:

Hvem er rette sagsøger?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem er rette sagsøger?
  2. Hvad kan man sagsøge for?
  3. Hvordan stævner jeg en person?
  4. Hvem kan anlægge sag ved domstolene?
  5. Hvordan stævner man en virksomhed?
  6. Hvad vil det sige at blive stævnet?

Hvem er rette sagsøger?

Rette sagsøgte drev forretning fra den angivne adresse, hvorfor det reelt alene var en ændring af navnet på det selskab, der var sagsøgt.

Hvad kan man sagsøge for?

Retssager, du selv kan anlægge mod borgere, myndigheder eller virksomheder, kaldes civile sager. Det kan fx være sager om anerkendelse af rettigheder eller om et beløb, som du mener, en anden part skal betale til dig. Her kan du læse om, hvilke typer civile sager du selv kan anlægge, og hvordan du skal gøre.

Hvordan stævner jeg en person?

Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail. Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Hvem kan anlægge sag ved domstolene?

Alle civile sager skal anlægges på minretssag.dk. Retssager, du selv kan anlægge mod borgere, myndigheder eller virksomheder, kaldes civile sager. Det kan fx være sager om anerkendelse af rettigheder eller om et beløb, som du mener, en anden part skal betale til dig.

Hvordan stævner man en virksomhed?

Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail. Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Hvad vil det sige at blive stævnet?

Stævning er betegnelsen for den skrivelse, som en part (ofte via en advokat indgiver til retten i forbindelse med anlæg af en civil retssag. I stævningen opfordres modparten eller –parterne til skriftligt at svar på de påstande, som stævningen indeholder og at møde i retten og redegøre herfor.