:

Hvad sker der hvis man ikke overholder en kontrakt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad sker der hvis man ikke overholder en kontrakt?
 2. Kan man komme ud af sin elevkontrakt?
 3. Hvornår er en aftale bindende paragraf?
 4. Kan man flytte sin elevplads?
 5. Kan man være elev på deltid?
 6. Hvad er en kontrakt?
 7. Hvornår er kontrakten underskrevet?
 8. Hvad er retsregel i en kontrakt?

Hvad sker der hvis man ikke overholder en kontrakt?

Misligholdelse Hvis en part ikke overholder aftalen, kaldes det med juridisk sprog misligholdelse. Hvis en part misligholder aftalen væsentligt, kan den anden part som udgangspunkt enten kræve et afslag i prisen eller ophæve aftalen og kræve erstatning af den misligholdende part.

Kan man komme ud af sin elevkontrakt?

En uddannelsesaftale kan alene opsiges af parterne - altså lærling/elev og virksomhed - og den kan som udgangspunkt ikke opsiges bortset fra under prøvetiden, som er de tre første måneder, eleven er i virksomheden. Der er dog mulighed for gensidig eller ensidig ophævelse under særlige forhold.

Hvornår er en aftale bindende paragraf?

Mundtlig eller skriftlig aftale Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Kan man flytte sin elevplads?

Uddannelsesaftalen svarer til en ansættelseskontrakt, som gælder for den tid, du er elev i virksomheden. Typisk 2 år. Når du har overstået din prøvetid, kan uddannelsesaftalen i princippet ikke opsiges eller ændres.

Kan man være elev på deltid?

Hvis elev og virksomhed er enige om, at eleven får en kortere uddannelsestid, end den uddannelsestid skolen har beregnet, kan man søge det faglige udvalg om afkortning af oplæringen. Oplæringsvvirksomheden skal kunne stå inde for, at målene for oplæring også kan nås, selvom uddannelsestiden afkortes.

Hvad er en kontrakt?

 • En kontrakt beskriver alle detaljerne omkring den aftale, som parterne er blevet enige om. Kontrakter kan bruges til mange forskellige ting, for eksempel i forbindelse med ansættelser, partnerskaber eller leje af bolig. En mundtlig kontrakt er i princippet lige så gyldig som en skriftlig kontrakt.

Hvornår er kontrakten underskrevet?

 • Uanset hvad man vælger, er det vigtigt at kontrakten indeholder: 1 Dato for, hvornår kontrakten er underskrevet 2 Formålet med kontrakten 3 Kontraktens indhold opdelt i punkter (for eksempel "lønog ansættelsesforhold”, “opsigelse” osv.) 4 Hvad konsekvenserne er, hvis aftalen i kontrakten ikke bliver overholdt More ...

Hvad er retsregel i en kontrakt?

 • Det mest grundlæggende ved en kontrakt er, at der er en retsregel (et løfte). En retsregel består af et retsfaktum og en retsfølge, som kan sættes op på denne måde: Hvis x, så y. Kontrakten er altså først meningsfuld, hvis den påfører parterne retlige forpligtelser.