:

Hvordan sagsøger jeg en virksomhed?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan sagsøger jeg en virksomhed?
  2. Hvordan sagsøger jeg en?
  3. Hvad koster det at køre en retssag?
  4. Kan man lægge sag an mod staten?
  5. Hvad er en værnetingsaftale?

Hvordan sagsøger jeg en virksomhed?

Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail. Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Hvordan sagsøger jeg en?

Hvordan kan du selv sagsøge? Hvis din sag har en vis størrelse, bør du få din advokat til at udforme stævningen for dig. Hvis din sag er i småsagsafdelingen, kan du i stedet selv anlægge sag. Det foregår ved, at du udfylder en stævningsblanket til retten, som herefter vil hjælpe dig med at forberede din sag.

Hvad koster det at køre en retssag?

Det koster en indledende retsafgift på 500 kr. at køre en småsag. Du bestemmer selv, om du ønsker at gøre brug af en advokat til at repræsentere dig i en småsag.

Kan man lægge sag an mod staten?

Omkostninger ved at lægge sag an mod staten er så store, at det kan skade retssikkerheden, mener jurister. Det kan skade borgernes retssikkerhed, at det er både dyrt og besværligt at lægge sag an mod det offentlige.

Hvad er en værnetingsaftale?

Definition af værneting Værneting betegner den ret ved hvilken en retssag kan anlægges. Værneting kan være geografisk bestemt eller bestemt efter sagstype. Værneting kan også være aftalt i en værnetingsaftale. I civile sager anlægges retssager almindeligvis ved sagsøgtes hjemting, jf.