:

Hvem er med i erm2?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem er med i erm2?
 2. Hvad vil det sige at devaluere en valuta og hvordan påvirker det et lands økonomi?
 3. Hvad kan tænkes at være årsager til at enkelte lande helt har fravalgt at have egen valuta og i stedet for bruger euro eller dollar som betalingsmidler?
 4. Hvornår blev Danmark en del af ERM2?
 5. Hvad er Nationalbankens rolle i fastkurspolitikken?
 6. Hvordan devaluere?
 7. Hvorfor devaluering?
 8. Hvorfor stiger og falder valuta?
 9. Hvorfor har vi fastkurspolitik?

Hvem er med i erm2?

Medlemskab af ERM II

 • Grækenland ()
 • Slovenien (2004-06)
 • Cypern (2005-07)
 • Malta (2005-07)
 • Slovakiet (2005-08)
 • Estland (2004-10)
 • Letland (2005-13)
 • Litauen (2004-14)

Hvad vil det sige at devaluere en valuta og hvordan påvirker det et lands økonomi?

Ved en devaluering af kronen påvirker man kursen på kroner, så kronen bliver billigere for andre lande at købe. Eksempelvis skal der således færre euro til at købe en portion danske kroner. Og omvendt skal der jo så flere kroner til at købe et givet eurobeløb.

Hvad kan tænkes at være årsager til at enkelte lande helt har fravalgt at have egen valuta og i stedet for bruger euro eller dollar som betalingsmidler?

Tidligere kunne det i nogle lande underminere tilliden, bremse investeringer og medføre økonomisk ustabilitet. Inden euroen var man nødt til at veksle valuta, hvilket betød ekstra omkostninger og risiko og manglende gennemsigtighed i forbindelse med transaktioner mellem lande.

Hvornår blev Danmark en del af ERM2?

Danmark i ERM2 Med indførelsen af euroen i 1999 indtrådte Danmark som ikke-euroland i Det Europæiske Valutasamarbejde, ERM2. ERM2 er stadig den formelle ramme for den danske fastkurspolitik.

Hvad er Nationalbankens rolle i fastkurspolitikken?

Nationalbanken fører pengepolitik inden for rammerne af fastkurspolitikken. Dvs. at pengepolitikkens eneste formål er at holde kronens kurs fast over for euroen. Nationalbanken er uafhængig i udførelsen af pengepolitikken, og dermed kan hverken Folketinget eller regeringen bestemme over udformningen.

Hvordan devaluere?

Devaluering (og revaluering) kan kun foretages af lande, som fører fastkurspolitik. Dette er en politik, hvor man vælger at styre valutakurserne aktivt frem for at lade dem udvikle sig organisk. Kursnedsættelsen betyder, at prisen på valutaen falder. Den bliver altså “billig” i forhold til anden møntfod.

Hvorfor devaluering?

En devaluering var især tidligere brugt som et værktøj i den økonomiske politik. Den virker ved at gøre import dyrere og dermed skabe et fald i importen og omvendt gøre eksport billigere for udlandet. Begge dele forbedrer konkurrenceevnen og dermed nettoeksporten.

Hvorfor stiger og falder valuta?

De flydende valutakurser bliver bestemt af udbud og efterspørgsel. Det er dermed markedet, der bestemmer kursen for en given valuta. Hvis efterspørgslen er høj, så stiger valutakursen også. Falder efterspørgslen, eller stiger udbuddet af valuta til salg ekstra meget, så falder valutakursen tilsvarende.

Hvorfor har vi fastkurspolitik?

Hvorfor fører Danmark fastkurspolitik? Danmark fører fastkurspolitik for at sikre en lav og stabil prisudvikling. Da euroområdets pengepolitiske mål er at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt, skabes med fastkurspolitikken en ramme for lav inflation i Danmark.