:

Hvem bestemmer over havet?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem bestemmer over havet?
  2. Hvem ejer havet?
  3. Er Sortehavet et Randhav?
  4. Er Sortehavet salt?
  5. Er der internationalt farvand i Storebælt?
  6. Hvad er navnene på 5 farvande i Danmark?
  7. Hvor er Kattegat?
  8. Hvor højt ligger Danmark over havoverfladen?

Hvem bestemmer over havet?

Havet i dag I dag er retten og magten på havet reguleret af FN og traktaten UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), som blev skabt på en række konferencer mellem 19 og trådte i kraft i 1994.

Hvem ejer havet?

Ingen ejer havet, så vi må alle være med til at passe på det - også Danmark.

Er Sortehavet et Randhav?

Sortehavet er et ca. 450.000 km² stort indhav mellem Europa og Lilleasien. Det er 1.154 km langt, 610 km på det bredeste sted, og op til 2.250 m dybt. Sortehavet er forbundet med Middelhavet via Bosporusstrædet, Marmarahavet og Dardanellerne, og med det Azovske Hav gennem Kertjstrædet.

Er Sortehavet salt?

Der tilføres store mængder ferskvand til Sortehavet i form af nedbør og tilløb fra floder, hvorfor saltholdigheden i overfladen ikke overstiger 18‰; i det stillestående dybvand er den 22,3‰.

Er der internationalt farvand i Storebælt?

* For Storebælt gælder samtidig, at det er et internationalt stræde, der forbinder et havområde - Nordsøen - med et andet - Østersøen. * Ifølge havretsregler har fremmede skibe fri passage gennem sådan et internationalt stræde, uanset om det er handels- eller krigsskibe.

Hvad er navnene på 5 farvande i Danmark?

Vest for Danmark ligger Nordsøen, mens Østersøen ligger i sydøst. Mellem Danmark og Sverige ligger Øresund og Kattegat, mens Skagerrak skiller Danmark fra Norge.

Hvor er Kattegat?

Kattegat (svensk: Kattegatt) er et farvand imellem Danmark og Sverige med et areal på ca. 21.000 km². I nord står det via Skagerrak i forbindelse med Nordsøen og i syd med Østersøen gennem Lillebælt, Storebælt og Øresund. Mod vest har det desuden forbindelse med Nordsøen gennem Limfjorden.

Hvor højt ligger Danmark over havoverfladen?

og en opløsning på 60 cm. SDFE terræn dækker Danmark og landhøjder mellem 60 centimeter og 170 meter, der lige knapt inkluderer Danmarks højeste punkt, Yding Skovhøj, med sine 172,5 meter, men ikke indeholder data for landområder under 60 centimeter.