:

Hvad er overarbejde i rimeligt omfang?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er overarbejde i rimeligt omfang?
  2. Hvad er pålagt overarbejde?
  3. Hvor lang tid før skal man varsles overarbejde?
  4. Hvor meget skal man have i overarbejde?
  5. Hvilke særlige regler er der som funktionær ansat?
  6. Hvornår skal man have overtidsbetaling?
  7. Hvad betyder pålagt vagt?
  8. Hvad får man for en pålagt vagt?

Hvad er overarbejde i rimeligt omfang?

Svar: Til de flestes overraskelse er det sådan, at en funktionær er pligtig at overarbejde “i rimeligt omfang når det er saglig begrundet” og tilmed uden at være berettiget til at modtage merbetaling herfor, medmindre det er aftalt (det er det så tit i overenskomster eller i ansættelseskontrakter).

Hvad er pålagt overarbejde?

Overarbejde du har ønsket at påtage dig, kan aflønnes som merarbejde, altså uden tillæg for overarbejde, hvis der er en lokal aftale om frivilligt ekstraarbejde. Det er op til din arbejdsgiver, om dit pålagte overarbejde afvikles som frihed, eller du får overarbejdet udbetalt.

Hvor lang tid før skal man varsles overarbejde?

Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid. Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Hvor meget skal man have i overarbejde?

Overarbejde hverdage samt lørdage: Tillæg på 50 % for de første tre timer pr. dag. Herefter stiger tillægget til 100 %. Det betyder, at arbejder du fx 2 timer over, skal du have 3 timers løn.

Hvilke særlige regler er der som funktionær ansat?

Funktionærloven indeholder en mængde regler for blandt andet løn under sygdom, varsler for opsigelse og meget andet. For at være omfattet af funktionærloven er grundbetingelsen, at du er beskæftiget med kontorarbejde, køb og salg eller visse former for lagerekspedition.

Hvornår skal man have overtidsbetaling?

Som udgangspunkt har du ret til at få overarbejde udbetalt, men efter aftale kan det afspadseres. Er du syg den eller de dage, du har aftalt afspadsering, kan du holde den senere. Du skal dog melde dig syg før det tidspunkt, hvor afspadseringen skulle begynde.

Hvad betyder pålagt vagt?

Hvad er tilkald Tilkald er, at du pålægges at arbejde på tidspunkter, hvor du ellers ville have haft fri, og hvor der ikke er tale om over-/merarbejde eller omlagt tjeneste.

Hvad får man for en pålagt vagt?

Tilkald på et fridøgn Overarbejdsbetaling optjenes pr. påbegyndte ½ time pr. dag og betales med 50% tillæg til timelønnen eller afspadseres med tillæg af 50%. Derudover skal man have tillæg for inddraget fridøgn, hvis det inddrages med kortere varsel end 14 dage.