:

Hvilken anden økonomisk politik kan bruges til at modvirke at renteniveauet er for lavt og Pengepolitiken dermed for lempelig i disse år?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilken anden økonomisk politik kan bruges til at modvirke at renteniveauet er for lavt og Pengepolitiken dermed for lempelig i disse år?
  2. Hvorfor kan vi ikke bare trykke flere penge?
  3. Hvilke pengepolitiske værktøjer har Nationalbanken anvendt i forsøget på at få inflationen op?
  4. Hvordan kan stram finanspolitik kan forbedre betalingsbalancen?
  5. Hvad er Omkostningsinflation?
  6. Hvad er den pengepolitiske transmissionsmekanisme?

Hvilken anden økonomisk politik kan bruges til at modvirke at renteniveauet er for lavt og Pengepolitiken dermed for lempelig i disse år?

Pengepolitikken kan dog ikke alene sikre stabil inflation. Både Folketinget og arbejdsmarkedets parter har en aktiv rolle i at sikre, at inflationen kan holdes lav og stabil – gennem ansvarlig økonomisk politik og gennem lønstigninger, der kan stå mål med produktivitetsudviklingen.

Hvorfor kan vi ikke bare trykke flere penge?

Pointen er ikke, at man bare kan trykke penge, uden at det medfører inflation. Pointen er, at man kan lade staten skabe denne inflation i stedet for, at den finansielle sektor gør det. Bankerne har fået lov til at anvende pengesystemet og skabe inflation, uden at det koster dem så meget som en krone.

Hvilke pengepolitiske værktøjer har Nationalbanken anvendt i forsøget på at få inflationen op?

Vi har i stedet valgt valutakursen som et "mellemmål" i pengepolitikken, dvs. at Nationalbanken styrer efter en fast valutakurs over for euroen – med bl. a. rentejusteringer som værktøj – for derigennem at opnå den samme lave og stabile inflation, som ECB styrer efter.

Hvordan kan stram finanspolitik kan forbedre betalingsbalancen?

Hvis staten ønsker at formindske efterspørgslen, skal den stort set gøre det modsatte af ovenstående. Sætter vi skatter og afgifter i vejret, vil folk ikke kunne købe så meget, som de plejer - efterspørgslen falder. Det samme gælder, hvis vi sparer på statens udgifter.

Hvad er Omkostningsinflation?

Omkostningsinflation er et begreb, man bruger om prisstigninger, som primært skyldes stigninger i omkostninger til produktion.

Hvad er den pengepolitiske transmissionsmekanisme?

Den proces, hvorigennem en ren- teændring forplanter sig i økonomien og i sidste ende påvirker infla- tionen, betegnes den pengepolitiske transmissionsmekanisme, jf. kapi- tel 5. Normalt fokuserer centralbankerne på inflationen og inflationsfor- ventningerne på mellemlangt sigt frem for på den aktuelle inflation.