:

Hvad kan fogedretten bruge som fundament for at foretage udlæg?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kan fogedretten bruge som fundament for at foretage udlæg?
 2. Hvad kan kreditor gøre udlæg i?
 3. Kan Gældsstyrelsen tage mit hus?
 4. Hvad er udlæg i en ejendom?
 5. Hvad er et udlæg?
 6. Hvad er en Fogedrekvisition?
 7. Hvordan indbringer man en sag for fogedretten?
 8. Hvordan sikre kreditor sit udlæg?
 9. Hvad får en pantefoged i løn?
 10. Hvor kan man se udlæg?
 11. Hvornår afgives der en insolvenserklæring?

Hvad kan fogedretten bruge som fundament for at foretage udlæg?

Dette fundament er det grundlag, hvorudfra fogedretten skal tvinge skyldner til at betale, eller foretage udlæg i skyldners ejendom. Dette fundament kan opnås på 3 måder: Hvis kravet er på over 50.000 kr., skal der opnås en dom over skyldner ved domstolen.

Hvad kan kreditor gøre udlæg i?

Hvis du skylder penge og ikke betaler, kan kreditor eller deres inkassofirma bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene. Det kan de gøre ved at tage udlæg i f. eks. fast ejendom, bil, indskud i din lejelejlighed eller andre værdigenstande.

Kan Gældsstyrelsen tage mit hus?

Hvis du ikke betaler din eller din virksomheds gæld til det offentlige, kan Gældsstyrelsen indkalde dig til et møde med fogeden. Mødet kaldes en udlægsforretning. Her kan fogeden tage sikkerhed i dine eller virksomhedens ejendele og tilgodehavender, fx hus, bil, maskiner eller andet.

Hvad er udlæg i en ejendom?

Hvad betyder det, at I foretager udlæg i mine ejendele? Det betyder, at vi tager sikkerhed i nogle af dine ejendele, fx i dit hus eller din bil. Derefter må du ikke sælge dem, give dem bort eller forringe værdien af dem. Hvis du ikke betaler din gæld, kan vi sælge disse ejendele på tvangsauktion.

Hvad er et udlæg?

Udlæg er et retspant, der stiftes ved fogedens erklæring til fogedbogen. Udlæg i skyldnerens aktiver kan foretages efter begæring af en kreditor, der har et særligt retsgrundlag (udlægsfundament) for sin fordring, fx dom, retsforlig, udenretligt forlig, pantebrev eller gældsbrev.

Hvad er en Fogedrekvisition?

I fogedrekvisitionen beder du fogedretten om at hjælpe med at indkassere pengene eller udsætte af lejeren (smide lejeren ud). I rekvisitionen til den rette fogedret kan du for eksempel bede om et fogedretsmøde.

Hvordan indbringer man en sag for fogedretten?

Kontakt fogedretten På www.domstol.dk finder du den relevante retskreds. Du skal skriftligt bede fogedretten om at tage sagen op for dig. Samtidig skal du sende vedlagte erklæring om, at nævnet ikke har hørt fra den erhvervsdrivende og en kopi af nævnets afgørelse til fogedretten.

Hvordan sikre kreditor sit udlæg?

Ved udlæg i fast ejendom kræves tinglysning. Tinglysningen foretages af fogedretten. Udlæg i negotiable dokumenter og legitimationspapirer er beskyttet overfor kreditorer men ikke godtroende erhververe uden sikringsakt. Her er det nødvendigt at fratage skyldner besiddelsen af dokumentet.

Hvad får en pantefoged i løn?

Indkomst. Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 35.858 kr.

Hvor kan man se udlæg?

Hvis du vil have flere oplysninger om en ejendom, skal du logge ind med NemID:

 • Gå på tinglysning.dk.
 • Klik på "Forespørg med log in".
 • Log ind med din NemID.
 • Indtast adresse (under fanen "Fast ejendom").
 • Vælg, hvad du ønsker at se.
4. jun. 2021

Hvornår afgives der en insolvenserklæring?

Du modtager en insolvenserklæring, hvis du i fogedretten har oplyst, at du ikke ejer noget af værdi, der kan foretages udlæg i. At tage udlæg i noget af værdi vil sige, at kreditor får sikkerhed i nogle af dine ejendele, som kan blive solgt på tvangsauktion for at “betale” en gæld.