:

Hvad er ministerpræsident?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er ministerpræsident?
  2. Hvem bestemmer hvem der skal være statsminister?
  3. Hvad er regeringens politik?
  4. Hvad gør regeringen?
  5. Hvad er et regeringsudvalg?
  6. Hvilke to regeringsudvalg er centrale for samordningen af regeringens politik?
  7. Hvem er med i statsrådet?
  8. Hvad sker der hvis en lov ikke efterleves?

Hvad er ministerpræsident?

Ministerpræsident er den betegnelse, der i nogle lande (og fx i de tyske delstater) bruges om regeringschefen, dvs. den ledende minister, som i andre lande betegnes førsteminister, premierminister. I de nordiske lande bruges betegnelsen statsminister. Se også premierminister.

Hvem bestemmer hvem der skal være statsminister?

Det kaldes en dronningerunde. Her peger partierne på den partileder, eller 'kongelig undersøger', som de mener, kan forhandle en regering på plads. Forhandlingslederen bliver oftest også statsminister. Forhandlingslederens opgave er at finde ud af, hvilke andre partier der støtter en regeringsdannelse.

Hvad er regeringens politik?

En regering består af et antal ministre, hvis opgave er at lede den statslige forvaltning (i Danmark centraladministrationen) og tage initiativ til politiske beslutninger gennem udarbejdelse af lovforslag samt deltage i den offentlige debat om regeringens politik.

Hvad gør regeringen?

Danmark bliver styret af en regering. Den består af statsministeren, som har en række ministre under sig. Det er ofte regeringen, der kommer med de lovforslag, Folketingets partier skal forhandle og stemme om.

Hvad er et regeringsudvalg?

Økonomiudvalgets opgaver vedrører især regeringens samlede økonomiske politik. Udvalget behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget. Økonomiudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Hvilke to regeringsudvalg er centrale for samordningen af regeringens politik?

Regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg Ud over statsministeren og finansministeren består koordinationsudvalget af regeringens centrale ministre. Hvem det er, afhænger af hvordan regeringen er sammensat.

Hvem er med i statsrådet?

Statsrådet er et dansk statsorgan, der består af den danske monark (kongen eller dronningen), den myndige tronfølger og alle de danske ministre. Statsrådet ledes af monarken. I dag er Statsrådets væsentligste funktion at foretage den formelle stadfæstelse af de love, som Folketinget har vedtaget.

Hvad sker der hvis en lov ikke efterleves?

Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene. Stk. 2. Hvis afgørelser eller forlig indgået i forbindelse med klagebehandlingen ikke efterleves, kan Forbrugerstyrelsen på forbrugerens anmodning indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne.