:

Hvilke lande udleverer ikke til Danmark?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilke lande udleverer ikke til Danmark?
  2. Hvad er strafforfølgning?
  3. Hvad hedder statsadvokaten?
  4. Hvad hedder Statsadvokaten i København?
  5. Hvilken titel har den øverste leder af den offentlige anklagemyndighed i Danmark?
  6. Er Rigsadvokaten uafhængig?

Hvilke lande udleverer ikke til Danmark?

Rigsadvokaten oplyser, at Danmark har tiltrådt Europarådets konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere. Ud over en række Europarådslande er den konvention også tiltrådt af tre ikke Europarådslande: Israel, Sydafrika og Sydkorea.

Hvad er strafforfølgning?

Udlevering til strafforfølgning kan kun ske, hvis der i den fremmede stat er truffet beslutning om, at den, som begæres udleveret, skal anholdes eller fængsles for den pågældende handling.

Hvad hedder statsadvokaten?

Jens-Christian Bülow skal stå i spidsen for statsadvokaturen. Han tiltrådte i august 2021 som statsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og har sideløbende arbejdet med opbygningen af den nye statsadvokatur.

Hvad hedder Statsadvokaten i København?

Om Rigsadvokaten Rigsadvokat Jan Reckendorff har i sit embede i København ca. 130 medarbejdere, herunder jurister, økonomer og andre specialister.

Hvilken titel har den øverste leder af den offentlige anklagemyndighed i Danmark?

Chefanklageren er leder af anklagemyndigheden i politikredsen og indgår i politikredsens øverste ledelse. Chefanklageren er jurist med en betydelig erfaring med behandlingen af straffesager og med stort indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsområder.

Er Rigsadvokaten uafhængig?

Uafhængighed for rigsadvokaten skal naturligvis ikke være ensbetydende med, at anklagemyndigheden bliver en stat i staten. I den forbindelse kan det overvejes at lade rigsadvokaten få en status svarende til den, der gælder for Folketingets ombudsmand.