:

Hvad hedder det når man arbejder på et skib?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad hedder det når man arbejder på et skib?
 2. Hvad hedder en kok på et skib?
 3. På hvilke skibe er der krav til at der er en skibsfører?
 4. Hvad er en Banjemester?
 5. Hvad er en befaren skibsassistent?
 6. Hvad hedder det man styrer med på et skib?
 7. Hvem styrer skibet?
 8. Hvad kræver det for at blive kaptajn på et skib?
 9. Hvordan bliver man kystskipper?
 10. Hvad er en ubefaren skibsassistent?
 11. Hvordan bliver man matros?

Hvad hedder det når man arbejder på et skib?

Skibsassistenter arbejder ombord på handelsskibe. De arbejder ofte med højteknologisk udstyr, men de fortøjer fx også skibet, holder vagt om natten og i tåget vejr samt spuler dæk.

Hvad hedder en kok på et skib?

Hovmester - At være skibskok på et passagerskib er som at vær kok på en restaurant i land. Som skibskok arbejder du i skibets køkken, hvor du laver mad. En del skibskokke i handelsflåden er hovmestre. Som hovmester laver du detaljerede kostplaner, så besætningen kan få sund og varieret mad.

På hvilke skibe er der krav til at der er en skibsfører?

Kravene til besætningen er, at skibsførere og navigations- og maskinofficerer skal have dansk sønæringsbevis. For skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, kræves dog ikke danske beviser, men et gyldigt sønæringsbevis samt dansk anerkendelsesbevis udstedt af Søfartsstyrelsen.

Hvad er en Banjemester?

Som banjemester bistår man i dag også med planlægning og eksekvering af skibets vedligehold og almindelige drift, hvor man ofte er leder for en mindre gruppe af besætning. Banjemesteren indgår i skibsledelsen.

Hvad er en befaren skibsassistent?

Du kan være en del af vagten på broen, arbejde på dækket eller nede i maskinrummet, hvor motorerne dagligt skal vedligeholdes. Du er også med til at fortøje skibet, håndtere kranen om bord og losse i havnen, udføre almindelige vedligeholdelsesopgaver rundt omkring på skibet eller hjælpe med rengøring og madlavning.

Hvad hedder det man styrer med på et skib?

Styrmand: Stævn: En stævn er i skibsterminologi betegnelsen for skibets forende. Svanehals: Beslaget der holder bommen på masten.

Hvem styrer skibet?

Skibets førelse Skibets fører, hvis der ikke er nogen kaptajn eller i dennes fravær. En stor del af styrmandens arbejdstid foregår på skibets kommandobro, når skibet sejler. Når skibet er i havn har styrmanden vigtige arbejdsopgaver ifm. lastning og losning af skibets last (som kan omfatte alle mulige varer).

Hvad kræver det for at blive kaptajn på et skib?

Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav. Erhvervsuddannelse: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene skal mindst være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau. Adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvordan bliver man kystskipper?

Efter et års tjeneste som styrmand, kan du få sønæringsbevis som kystskipper....Du skal have følgende for at kunne starte:

 1. Et gyldigt sundhedsbevis (blå bog).
 2. Søfartsbog eller anden dokumentation for 12 måneders sejltid i handelsskibe over 20 bt.
 3. Vagtholdsbevis.
 4. Udfyldt uddannelsesbog.
 5. Søfartsskolebevis.

Hvad er en ubefaren skibsassistent?

Du kan være en del af vagten på broen, arbejde på dækket eller nede i maskinrummet, hvor motorerne dagligt skal vedligeholdes. Du er også med til at fortøje skibet, håndtere kranen om bord og losse i havnen, udføre almindelige vedligeholdelsesopgaver rundt omkring på skibet eller hjælpe med rengøring og madlavning.

Hvordan bliver man matros?

Du kan efter grunduddannelsen blive befaren skibsassistent (matros) – det kræver, at du sejler 12-18 måneder og får 20 ugers kursus. Så kan du hurtigt komme i gang uden mere skolegang, for eksempel i offshore-industrien i Nordsøen.