:

Kan man have både dansk og tysk statsborgerskab?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan man have både dansk og tysk statsborgerskab?
 2. Hvor kan man se om man har dobbelt statsborgerskab?
 3. Hvem tildeler statsborgerskab?
 4. Hvordan far man tysk statsborgerskab?
 5. Hvad koster det at få dansk statsborgerskab?
 6. Hvem kan få dobbelt statsborgerskab?
 7. Hvordan får man dobbelt statsborgerskab?
 8. Kan du have dansk statsborgerskab?
 9. Er du udenlandsk statsborger?

Kan man have både dansk og tysk statsborgerskab?

Hvad er dobbelt statsborgerskab? Dobbelt statsborgerskab er, som ordet antyder, når en person har to statsborgerskaber. Det er i Danmark muligt både at have et dansk statsborgerskab og et udenlandsk statsborgerskab.

Hvor kan man se om man har dobbelt statsborgerskab?

September 2015 til 31. august 2020 kunne ansøge om at generhverve det ved erklæring gennem Statsforvaltningen. Se oplysningerne om dobbelt statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside: Dobbelt statsborgerskab.

Hvem tildeler statsborgerskab?

Det er kun Folketinget, der kan lave love, så det er Folketinget, der tildeler dig dit statsborgerskab, hvis din ansøgning om statsborgerskab godkendes. Før din ansøgning om dansk statsborgerskab kan godkendes, skal du leve op til en række betingelser, der gennemgås længere nede.

Hvordan far man tysk statsborgerskab?

Som det er i dag, tillader Tyskland dobbelt statsborgerskab, men som hovedregel kun for EU-borgere og borgere fra Schweiz. I 2000 blev der dog indført en såkaldt optionsmodel, så børn født i Tyskland af udenlandske forældre fik både forældrenes og tysk statsborgerskab ved fødslen.

Hvad koster det at få dansk statsborgerskab?

For ansøgere, der er fyldt 18 år, koster det 4.000 kr. i gebyr at søge om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang. Gebyret betales til den myndighed, som ansøgningen indgives til.

Hvem kan få dobbelt statsborgerskab?

Danmark har siden den 1. september 2015 accepteret dobbelt statsborgerskab. Det betyder, at hvis man er tidligere dansk statsborger og bliver dansk statsborger igen, bevarer man sit udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab.

Hvordan får man dobbelt statsborgerskab?

 • Hvordan får man dobbelt statsborgerskab? 1 Tro og love-erklæring 2 Ren straffeattest 3 Danskkundskaber 4 Statsborgerskabsprøve 5 Ophold. Ansøgeren skal have haft fast, uafbrudt ophold i Danmark i mindst 9 år. 6 Økonomi 7 Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark. Ansøgeren skal have haft tidsubegrænset opholdstillades og bopæl i Danmark. Ovenstående krav er kun i forhold til at få dansk statsborgerskab.

Kan du have dansk statsborgerskab?

 • Statsborgerskab i både Danmark og Sverige 1 Udenlandske statsborgere, som vil have dansk statsborgerskab. Loven om dobbelt statsborgerskab indebærer, at udenlandske... 2 Send erklæring . Du kan ansøge om dansk statsborgerskab igen ved at indsende en erklæring om din danske indfødsret til... 3 Danske statsborgere, der bor i Sverige, som også ønsker at have svensk... More ...

Er du udenlandsk statsborger?

 • Hvis du er udenlandsk statsborger og ikke er fra de nordiske lande, skal du leve op til disse krav, for at få godkendt din ansøgning om statsborgerskab: 1 Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet: Du skal sværge din troskab og loyalitet til Danmark, de danske love og det danske samfund. ... 2 Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark: Det er et krav, at du bor fast i Danmark og er registreret på en dansk adresse i CPR-registeret (Læs mere). 3 Ophold: Du skal have haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Der gælder undtagelser til særlige grupper såsom flygtninge, børn, ægtefæller til danske statsborgere osv. (Læs mere).