:

Hvad kan en UTH være?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kan en UTH være?
 2. Hvad er patientsikkerhed?
 3. Hvad er kvalitetssikring og patientsikkerhed?
 4. Hvordan sikres patientsikkerhed?
 5. Hvilke 7 Risikosituationslægemidler findes der?
 6. Hvad er Risikomedicin?
 7. Hvad er kvalitetssikring i sundhedsvæsenet?
 8. Hvorfor er kvalitetssikring vigtigt?

Hvad kan en UTH være?

Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Hvad er patientsikkerhed?

Om patientsikkerhed Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader – utilsigtede hændelser – når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. En utilsigtet hændelse kan fx være når en patient får forkert medicin.

Hvad er kvalitetssikring og patientsikkerhed?

Kvalitetsudvikling i sundhedsydelser sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb og forebygger fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

Hvordan sikres patientsikkerhed?

Styrk patientsikkerheden i det kliniske arbejde

 • Bidrage til, at klinikken anerkender, at fejl sker, og at vi kan lære af disse.
 • Give plads til åbent at tale om hændelser i klinikken – evt. ...
 • Rapportere utilsigtede hændelser, så I sammen kan lære af dem.
 • Gennemgå arbejdsprocesser.
 • Identificere risikoområder - evt.
15. apr. 2019

Hvilke 7 Risikosituationslægemidler findes der?

De 7 risikosituationslægemiddelgrupper

 • Medicin mod diabetes (antidiabetika) Læs mere om medicin mod diabetes (antidiabetika)
 • Blodfortyndende medicin (antikoagulantia) Læs mere om blodfortyndende medicin (antikoagulantia)
 • Digoxin. Læs mere om digoxin.
 • Gentamicin. Læs mere om gentamicin.
 • Kalium. ...
 • Lavdosis methotrexat. ...
 • Opioider.

Hvad er Risikomedicin?

Hvad definerer et risikolægemiddel? Sundhedsstyrelsen definerer risikolægemidler som præparater, der er involveret i faktuelle eller potentielle SAC 3 hændelser. Sundhedsstyrelsen. Temarapport 2007: Risikomedicin.

Hvad er kvalitetssikring i sundhedsvæsenet?

Sundhedsvæsenets kvalitetsikring og kvalitetsudvikling har til formål at fastholde og udvikle kvaliteten af dets ydelser. Kvalitetssikring omfatter målfastsættelse i relation til de enkelte ydelser, kvalitetsvurdering, gennemførelse af forbedringer og fornyet vurdering af kvaliteten.

Hvorfor er kvalitetssikring vigtigt?

Hvorfor regler om kvalitetssikring? Kvalitetssikring tager sigte på at forebygge skader og andre svigt. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for bygge- riets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn.