:

Hvordan opløfter man en parentes?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan opløfter man en parentes?
  2. Hvordan finder man volumen?
  3. Hvordan ganger man 2 parenteser?
  4. Hvordan regner man rumfang i m3?
  5. Hvad er 1 m3?
  6. Hvad giver +-?
  7. Hvad er rumfanget af en kasse i cm3?

Hvordan opløfter man en parentes?

Hvis man har en parentes med et plustegn foran, og man ønsker at ophæve den, så kan man bare gøre det uden videre. 5+3−20x+(2−5)=5+3−20x+2−5. Hvis der imidlertid står et minustegn foran parentesen, så skal alle fortegn indeni parentesen byttes om (plus bliver til minus, og minus til plus), når vi ophæver parentesen.

Hvordan finder man volumen?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Hvordan ganger man 2 parenteser?

Gange to parenteser med hinanden Når man ganger to parenteser med hinanden, så skal man gange hvert tal fra den første parentes ind i den anden.

Hvordan regner man rumfang i m3?

En kasse, der er sammensat af rektangler (dvs. alle vinkler er 90 grader) er let at beregne rumfanget af. Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Hvad er 1 m3?

Kubikmeter er enheden for volumen i SI-systemet. Kubikmeter har symbolet m3. En kubikmeter er defineret som volumenet af en retvinklet kasse med sidelængden 1 m: Der gælder, at l.

Hvad giver +-?

Generelt kan man sige, at minus gange minus giver plus. Eksempel: Hvis man har et regnestykke med fem negative tal, fx , kan man dele regnestykket op: Først ganges -1 og -2 sammen. Da det er "minus gange minus", giver det et positivt tal, nemlig .

Hvad er rumfanget af en kasse i cm3?

Når du skal finde rumfanget af en kasse som denne, så gør du det ved at gange længde, bredde og højde med hinanden. Man kan også sige, at du først finder arealet af bunden af kassen ved at gange bredden med længden… … Og bagefter ganger du arealet af bunden med højden - og vupti, så har du rumfanget af kassen.