:

Hvad er særligt ved tyfoner?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er særligt ved tyfoner?
 2. Hvorfor opstår en orkan?
 3. Hvordan opstår tyfoner?
 4. Hvad skal man gøre hvis der kommer en orkan?
 5. Hvad er et ord for cyklon?
 6. Hvordan strømmer luften omkring en cyklon?
 7. Hvad er cyklon og lavtryk?
 8. Hvad er de ekstratropiske cykloner?

Hvad er særligt ved tyfoner?

Men faktisk er cykloner, tyfoner og orkaner blot forskellige udtryk for det samme, nemlig lavtryk med vindstød over 33 meter i sekundet. Det svarer til 117 kilometer i timen. Det, der afgør, hvilket ord der skal bruges, er det sted i verden, hvor naturfænomenet opstår.

Hvorfor opstår en orkan?

For at en tropisk orkan kan dannes, skal der være et varmt hav, hvor vandtemperaturen er mindst 26 grader. Altså ikke så langt fra ækvator. Vandet fordamper, og den varme og fugtige luft stiger op fra vandet og højt nok oppe dannes der skyer. Det sker også på en sommerdag i Danmark, men kræfterne er større i troperne.

Hvordan opstår tyfoner?

Tyfoner er det samme som cykloner i tropiske egne. I det Caribiske Hav og Vestindien kaldes de for hurricanes og i østen for taifuner. De dannes over varme havområder og vandrer altid vestpå, hvor de trænger ind over land og fører orkaner, voldsom regn, torden og flodbølger med sig.

Hvad skal man gøre hvis der kommer en orkan?

Forebygger katastrofer i udsatte områder Her hjælper man landene med at lave systemer, som advarer befolkningen i tide, når for eksempel en orkan eller et jordskælv er på vej. Man kan ikke forudsige et jordskælv, men man kan holder særligt øje med områder, der har høj risiko for at blive ramt.

Hvad er et ord for cyklon?

 • Ordet cyklon kommer fra eng. cyclone, afledn. af gr. kyklos 'kreds, ring'. Omkring en cyklon strømmer luften i en mere eller mindre cirkelformet bevægelse; på den nordlige halvkugle sker bevægelsen mod uret og på den sydlige med uret.

Hvordan strømmer luften omkring en cyklon?

 • Omkring en cyklon strømmer luften i en mere eller mindre cirkelformet bevægelse; på den nordlige halvkugle sker bevægelsen mod uret og på den sydlige med uret. Cykloner er ledsaget af karakteristiske skyformationer og tilhørende nedbørsområder. I de omgivende luftmasser kan der være store kontraster i både temperatur, fugtighed og vinde.

Hvad er cyklon og lavtryk?

 • Cyklon, lavtryk, et område af atmosfæren med lavere tryk end omgivelserne. Der skelnes mellem tropiske cykloner og cykloner uden for troperne, de ekstratropiske cykloner, ofte blot kaldet lavtryk. Ordet cyklon kommer fra eng. cyclone, afledn. af gr. kyklos 'kreds, ring'.

Hvad er de ekstratropiske cykloner?

 • De ekstratropiske cykloner, som bl.a. præger Danmarks vejr, har typisk en udstrækning på nogle få tusinde km, ofte asymmetrisk opbyggede, lange og smalle. De har oftest veludviklede fronter, der adskiller varme og kolde luftmasser.