:

Hvor længe kan en virksomhed køre med underskud?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor længe kan en virksomhed køre med underskud?
 2. Hvad er et underskud?
 3. Hvorfor står egenkapital i minus?
 4. Hvordan bogføres et underskud?
 5. Hvorfor falder egenkapitalen?
 6. Hvordan betaler man skat i et ApS?
 7. Hvad er negativ skat?
 8. Kan negativ kapitalindkomst fremføres?
 9. Hvordan bogføres et underskud på resultatopgørelsen?

Hvor længe kan en virksomhed køre med underskud?

Et underskud i et aktieselskab eller et anpartsselskab kan modregnes følgende års overskud. Der findes ingen tidsbegrænsning for, hvor langt tilbage et underskud må stamme fra, for at det må trækkes fra følgende års overskud.

Hvad er et underskud?

Et underskud er forskellen mellem indtægterne og udgifterne for en bestemt periode. Er der flere udgifter end indtægter, er der et underskud i virksomheden.

Hvorfor står egenkapital i minus?

En negativ egenkapital giver udtryk for, at aktiverne i en virksomhed er finansieret mere af fremmedkapital end af kapital, som virksomheden selv har skabt. Bare fordi at en virksomhed har en negativ egenkapital, betyder det ikke, at virksomheden er ved at gå konkurs.

Hvordan bogføres et underskud?

Det afhænger af om det er et underskud eller overskud i regnskabet. Underskud: Bogføres kredit i resultatopgørelsen og debet i balancen. Og omvendt overskud: Debet i resultatopgørelsen og kredit i balancen. Egenkapital består derfor af det du oprindelig indskød i firmaet + det overskud du har haft i firmaet.

Hvorfor falder egenkapitalen?

Du kan beregne egenkapital ved at plusse aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver) sammen til ét tal. Hvorfor falder egenkapital? Egenkapital kan falde, hvis værdien af dine aktiver (ejendele) falder eller du har underskud i virksomheden – det vil nemlig også betyde, at din egenkapital falder.

Hvordan betaler man skat i et ApS?

Selskabsskat

 1. I Danmark betaler selskaber, som for eksempel ApS og A/S, skat af deres overskud. ...
 2. Personligt ejede virksomheder er som udgangspunkt fritaget for at betale selskabsskat, da disse virksomheder er omfattet af andre skatteregler.

Hvad er negativ skat?

Negative skatter, skattesystem, hvori et persontilskud kombineres med proportional skat på al indkomst. Persontilskuddet sikrer en vis minimumsindkomst (borgerløn).

Kan negativ kapitalindkomst fremføres?

Hvis der efter modregningen er en overskydende negativ skatteværdi, omregnes denne til negativ skattepligtig indkomst, der kan fremføres til de 5 følgende indkomstår. I de enkelte indkomstår fratrækkes underskuddet først i den skattepligtige indkomst.

Hvordan bogføres et underskud på resultatopgørelsen?

Det afhænger af om det er et underskud eller overskud i regnskabet. Underskud: Bogføres kredit i resultatopgørelsen og debet i balancen. Og omvendt overskud: Debet i resultatopgørelsen og kredit i balancen. Egenkapital består derfor af det du oprindelig indskød i firmaet + det overskud du har haft i firmaet.