:

Hvad er udlæg i ejendom?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er udlæg i ejendom?
  2. Hvordan forhandler man med sine kreditorer?
  3. Hvad kan man foretage udlæg i?
  4. Hvad er en akkordaftale?
  5. Hvad kan der foretages udlæg i?

Hvad er udlæg i ejendom?

Hvad betyder det, at I foretager udlæg i mine ejendele? Det betyder, at vi tager sikkerhed i nogle af dine ejendele, fx i dit hus eller din bil. Derefter må du ikke sælge dem, give dem bort eller forringe værdien af dem. Hvis du ikke betaler din gæld, kan vi sælge disse ejendele på tvangsauktion.

Hvordan forhandler man med sine kreditorer?

De mest almindelige ting af forhandle med kreditorerne er:

  1. At slippe for at betale en vis procentdel af kravet fx 50% mod at betale det aftalte her og nu.
  2. At slippe for at betale renterne.
  3. At slippe for at betale omkostningerne (inkassogebyr, rykkere, salær mv.)

Hvad kan man foretage udlæg i?

Udlæg kan foretages i rede penge samt i fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver, hvis identitet kan fastslås, men ikke i fremtidige erhvervelser. Udlæg kan foretages, selv om aktiverne i forvejen er behæftet.

Hvad er en akkordaftale?

Akkord er en gældsordning, hvor kreditors tilgodehavende nedsættes med den tanke, at “nogle penge er bedre end ingen penge”. Indgås der en aftale om akkord, bortfalder resten af den gæld, akkordaftalen omhandler. Ofte indgåes en akkordaftale for et procentuelt baseret beløb af det, kreditor har til gode hos debitor.

Hvad kan der foretages udlæg i?

Udlæg kan foretages i rede penge samt i fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver, hvis identitet kan fastslås, men ikke i fremtidige erhvervelser. Udlæg kan foretages, selv om aktiverne i forvejen er behæftet.