:

Hvorfor giver tandpleje angst?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvorfor giver tandpleje angst?
  2. Hvad er forskellen på tandplejer og klinikassistent?
  3. Hvad laver en bøjletandlæge?
  4. Hvad må en tandplejer lave?
  5. Hvordan er det at få bøjle på?
  6. Hvor meget tjener man som tandplejer?
  7. Hvad kan man blive efter tandklinikassistent?

Hvorfor giver tandpleje angst?

Hvorfor giver tandpleje angst? I det daglige kliniske arbejde kan patientens angst pludselig byde på problemer der ødelægger tilsyneladende gode arbejdsrutiner, forstyrrer egenopfattelsen og sætter forholdet patient-terapeut på en alvorlig prøve.

Hvad er forskellen på tandplejer og klinikassistent?

Klinikassistenten må foretage tandpleje/tandrensning Her stilles diagnoser og vælges forebyggende behandlinger samt gives information samt der renses for tandsten under og over tandkødet. Uddannelse til tandplejer tager 3 år hvor man lærer om mange andre forhold udover selve det at rense tænder.

Hvad laver en bøjletandlæge?

En tandregulering kan først og fremmest give et pænere smil hos patienter, som føler, at deres tandstilling skæmmer udseendet, og derfor vælger mange at få rettet tænder for at afhjælpe tandstillingsfejl som trangstilling og udstående, skæve eller strittende fortænder.

Hvad må en tandplejer lave?

En tandplejers kernefaglighed er forebyggende og sundhedsfremmende behandlinger. En tandplejer undersøger patientens tænder, tandkød og mundhygiejne. Desuden registrerer tandplejeren huller i tænderne (caries), stiller diagnose, laver journalføring og planlægger den nødvendige forebyggende og behandlende tandpleje.

Hvordan er det at få bøjle på?

Behandling med faste bøjler går hurtigt, når de igangsættes i den kraftigste vækstperiode hos unge mennesker i alderen 12-15 år. Drenge vil ofte påsat bøjle lidt senere end piger. I den offentlige børnetandpleje vil der være rutinemæssig visitation/ kontrol ved en specialtandlæge i ortodonti omkring 3. klassetrin.

Hvor meget tjener man som tandplejer?

Som privat ansat tandplejer er du ifølge overenskomsten sikret en minimalløn på 30.871,34 kroner. pr. 1. april 2022, når du arbejder 37 timer om ugen.

Hvad kan man blive efter tandklinikassistent?

Som uddannet tandklinikassistent kan du søge arbejde ved private tandklinikker, den kommunale tandplejeordning ved skoler, tandklinikker ved hospitaler og tandlægeskoler eller som konsulent inden for dentalbranchen.